skrevet
-
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
For dit navns skyld, Herre - Sl 25,11 - andagt
Hans Erik Nissen - Nordsjællands Valgmenighed

Der er noget, Gud gør - ikke for dit navns skyld, men for sit navns skyld. Og del er det største af alt. Gud frelser for sit navns skyld. I forbindelse med Jesu fødsel sagde Gud til Josef: Du skal give ham navnet Jesus: for han skal frelse sit folk fra deres synder.

Der er ingen frelse i dit og mit navn, men det er der i navnet Jesus. Jesus gør det, hans navn siger han er. Han frelser. Derfor er det at være frelst at have Jesus til frelser. Ordet frelse bruger vi, når livet står på spil. I forholdet til Gud er det mere end livet, der er tale om. Det er evigheden. Jesus frelser fra den evige fortabelse. For hans navns skyld skal du ikke dø den værste død af alle: ildsøen. Han siger det til dig: Jeg er, hvad jeg hedder. Jesus - Frelser.

Det betyder hvile for din tro. Hans navn er det samme i dag som i går. Han gør det samme i dag, som han gjorde i går. Han ikke bare drog. men han drager dig op af slam og dynd. Han sætter dine fødder på forsoningsklippen, og der står du fast, for du står der ikke i kraft af dit eget navn, men i kraft af hans navn. Velsignede Jesus-navn. Navnet over alle navne.

(Uge 52 - 2015)

(Andagt af Hans Erik Nissen - Nordsjællands Valgmenighed  uge 52 - Shafan 19-12-15)


Webmaster, Andreas Michelsen

Forside: www.shafan.dk

skrevet Bibeltekster er hentet fra den autoriserede oversættelse, 
© Det Danske Bibelselskab 1992  og kan læses på BibelenOnline