Artikkeloversikt   -  Denne side ligger på www.shafan.dk indeholdende links til artikler og henvisninger på www.bibelsk-tro.no.
Artikler, som ikke er tilgængelige på www.bibelsk-tro.no (bl.a. 2003-2004) vil med tiden komme
til at ligge her på siden ( en mappe på www.shafan.dk ) 

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Ikke alt er lagt ut ennå
Det er foreløpig bare en del av artiklene som er lagt ut på nett. Disse er understreket, og kan klikkes på. Resten vil bli lagt ut etter hvert!

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2007:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Forlatt av Gud
Påske
Erik Høiby
Oppstandelsens triumf
Påske
Kristian Fagerli
La oss holde høytid
Påske
Gunnar Holth
Getsemane og Golgata
Påske
Kjell Dahlene
Profetier om påsken
Påske
Hans Erik Nissen
Korset – blodet – nåden
Påske
Guttorm Raen
Med han eg døydde
Påske
Øivind Andersen
Påskens budskap
Påske
Gudmund Vinskei
Om syndene er...
Påske
Odd Eivind Stensland
Fristaden
Påske
Fredrik Wisløff
Golgata
Påske
Øivind Andersen
Han begynte å bedrøves og engstes
Påske
Carl Fr. Wisløff
Håp over graven
Påske
Einar Kristoffersen
Fryd og gledes grunn
Påske
Kristoffer Fjelde
Syndebæreren

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2007:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
2007 – frafallets år?
Andakt
Tollak Jakobsen
Den levende tro
Dikt
Gunvor Grødem
Skatten
Bibelsk sjelesorg
Karl K. Riis
Hvordan får jeg frelsesvisshet?
Troslivet
Henric Staxäng
Medmennesket
Fra troens slagmark
Per Haakonsen
Erstatningsteologi og andre motforestillinger
Åndssituasjonen
Johannes Dahl
Fråfall i kyrkja i vår tid
Guds ord og løfter
Olav Hermod Kydland
Er ditt navn innskrevet i livets bok?
Småstykke
Kristoffer Fjelde
Guds omvei
Kommentar
Erik Høiby
Hvor går Den Norske Kirke?
Bibelforum
Guttorm Raen
På veien til Emmaus – Del 8

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Otto Jakobsen
Fra sangskatten
Gunnar Holth
Guds ord og løfter
Mikkel Vigilius
Julesang
Fra Pietisten
Julebetraktning
Bjørn Arild Olsen
Småstykke
Ludvig Hope
Trosblikk
Axel Remme
Fedrearven
Nils Dybdahl-Holthe
Kommentar
Erik Høiby
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Nils Dybdahl-Holthe
Sang
Zinzendorf
Bibelsk sjelesorg
Thomas Wind
Troslivet
Göran Holmgren
Guds ord og løfter
Olav Hermod Kydland
Bokklipp
Øivind Andersen
Dikt
Trygve Bjerkrheim
Fra troens slagmark
Hans Erik Nissen
Avisklipp
Leder i Dagen
Vitnesbyrd og tjeneste
Odd Eivind Stensland
Bokklipp
Fredrik Wisløff
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Tollak Jakobsen
Dikt
Trygve Veggeland
Troslivet
Hans Erik Nissen
Fra troens slagmark
Eivind Gjerde
Trosblikk
I. Fuglsang Pedersen
Dikt
Olav Nergård
Bokklipp
Kristian Fagerli
Bokklipp
Carl Fr. Wisløff
Åndssituasjonen
Per Gustafsson
Småstykke
Lars Eritsland
Småstykke
Øivind Andersen
Småstykke
Francis A. Schaeffer
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Erik Høiby
Dikt
Arnulf fra Løwen
Bibelsk sjelesorg
Henric Staxäng
Kristen omsorg
Per Bergene Holm
For ungdom
Vidar Frustøl
Kommentar
Olav Hermod Kydland
Troslivet
Odd Eivind Stensland
Bladklipp
Eivind Flå
Trosblikk
Anfinn Line
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Den fagre skatt
Olav Hermod Kydland
Påske
Henric Staxäng
Påske
Olav Nergård
Påske
Axel Remme
Påske
Gunnar Holth
Påske
Kjell Dahlene
Påske
Fredrik Wisløff
Påske
Erik Høiby
Påske
Mikkel Vigilius
Påske
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2006:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Stein Ingvar Kalviknes
Dikt
Olav Nergård
Bibelsk sjelesorg
Andreas Meling
Sang
Guttorm Raen
Bladklipp
C. Skovgaard-Holm
Guds rikes framtid
Gunilla Staxäng
Bibeltillit
Carl Fr. Wisløff
Søkelys på forkynnelsen
Erik Høiby
Bokklipp
Øivind Andersen
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2005:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Erik Høiby
Julesang/salme
Gunnar Holth
Guds ord og løfter
Per Gustafsson
Dikt
Olav Nergård
Fra troens slagmark
Odd Eivind Stensland
Bokklipp
Carl Fr. Wisløff
Sang og musikk
Göran Holmgren
Bokklipp
Hans Erik Nissen
Bibelforum
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2005:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Olav Hermod Kydland
Dikt
Olav Nergård
Guds ord og løfter
Jan Bygstad
Trossannhet
Hans Erik Nissen
Bibelsk sjelesorg
Henric Staxäng
Fra sangskatten
Jan Endre Aasmundtveit
Kommentar
Erik Høiby
Fra troens slagmark
Dag Risdal
Småstykke
Frits Larsen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Magnus Vistvik
Dikt
Lina Sandell
Julen nu åter är inne
Trossannhet
Henric Staxäng
Gud ble menneske
Bibelforum
Jan Bygstad
Troslivet
Hans Erik Nissen
Lys og salt
Dikt
Olav Nergård
Min lykke
Spørsmål og svar
Guttorm Raen
Kommentar
Erik Høiby
Bokklipp
Carl. Fr. Wisløff
Fra bibelhistorien
Arvid Joramo
Søkelys på religionene
Eivind Gjerde

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Ole Andreas Meling
Andakt
Heinrich Müller
Dikt
Olav Nergård
Trossblikk
Kristoffer Høie
Vitnebyrd og tjeneste
Hans Erik Nissen
Bokklipp
Carl. Fr. Wisløff
Bibelforum
Mikkel Vigilius
Aktauelt emne
Guttorm Raen
Kommentar
Erik Høiby
Søkelys på religionene
Eivind Gjerde

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Otto Jakobsen
Troslivet
Øyvind Dahle
For undgom
Göran Holmgren
Dikt
Olav Nergård
Trossannhet
Odd Eivind Stensland
Bokklipp
A.G. Lindman
""
Av red.
Fra bibelhistorien
Arvid Joramo
Fedrearven
Martin Luther

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Erik Trans
Salme
H.A. Brorson
Søkelys på forkynnelsen
Mikkel Vigilius
For ungdom
Eivind Gjerde
Aktuelt emne
Hans Erik Nissen
Vitnesbyrd og tjeneste
Olav Fjermedal
Bibelforum
Jan Bygstad
Fra troens slagmark
Guttorm Raen
Fra bibelhistorien
Arvid Juramo
""
Carl Fr. Wisløff

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Axel Remme
Påske
Gunnar Holt
Påske
Kjell Dahlene
Påske
Olav Fjermedal
Påske
Henric Staxäng
Påske
Olav Nergård
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Guttorm Raen
Påske
Olav Fjermedal
Påske
Arvid Joramo

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2004:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Erik Høiby
Dikt
Olav Nergård
Vitnesbyrd og tjeneste
Odd Eivind Stensland
Fedrearven
Heinrich Müller
Bokmelding
Eivind Gjerde
Fra bibelhistorien
Arvid Joramo
Fra troens slagmark
Mikkel Vigilius
Dikt
Patter Dass
Aktuelt emne
Uttalelse fra LMF's høiskole
Trossannhet
Henric Staxäng
Troslivet
Øivind Andersen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Tollak Jakobsen
Trossannhet
Gunnar Ødegårdstuen
Sang
Lina Sandell
Troslivet
Göran Holmgren
Bibelsk sjelesorg
Karl K. Riis
For ungdom
Finn Widar Knutzen
Dikt
""
Søkelys på forkynnelsen
Eivind Gjerde
Bokmelding
Guttorm Raen
Fra bibelhisstorien
Arvid Joamo
Fra troens slagmark
Immanuel Fuglsang
Tolkninger
Guttorm Raen
Sang
Olav Fjermedal

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Gunnar Holt
Dikt
Olav Nergård
Bokklipp
Hans Erik Nissen
Søkelys på forkynnelsen
Erik Høiby
Aktuelt emne
Daniel Fredly
Kommentar
Guttorm Raen
Spørsmål og svar
Guttorm Raen
Kristen etikk
Eivind Gjerde
Bladklipp
Eivind Flå
Trossannhet
Guttorm Raen
Bladklipp
Niels Ove Vigilius
Sang
Lina Sandell

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Steinar Handeland
Dikt
Olav Fjermedal
Trossannhet
Gunnar Ødegårdstuen
Vitnesbyrd og tjeneste
Odd Eivind Stensland
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Sang
""
Bibelforum
Guttorm Raen
Søkelys på forkynnelsen
Carl Fr. Wisløff
Bokmeldinger
Kjell Dahlene
Fra bibelhistorien
Arvid Joramo
Fra troens slagmark
Erik Høiby
Bokklipp
Johan Arndt
""
Per Bergene Holm
Fedrearven
Fra Martin Luthers teologi
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Sang
Agatha Rosenius

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Kjell Dahlene
Dikt
Olav Nergård
Fra troslivet
Henric Staxäng
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Dikt
""
For ungdom
Jan Nilsson
Bokklipp
Olav Valen-Sendstad
Liv og tjeneste
Immanuel Fuglsang
Bibelforum
Guttorm Raen
Fra troens slagmark
Erik Høiby
Bokmelding
Gunnar Holt
Sang
Olav Fjermedal

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Göran Holmgren
Påske
Olav Nergård
Påske
Henric Staxäng
Påske
Johann Franck
Påske
Eivind Gjerde
Påske
Einar Kristoffersen
Påske
Guttorm Raen
Påske
Kjell Dahlene
Påske
C.O. Rosenius

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2003:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Erik Høiby
Trossannhet
Gunnar Ødegårdstuen
Dikt
Olav Nergård
Troslivet
Niels Ove Vigilius
Bibelforum
Guttorm Raen
For ungdom
Øyvind Dahle
Kommentar
Erik Høiby
Kristen etikk
Eivind Gjerde
Aktuelt emne
Niels Ove Vigilius
CD-Anmeldelse
Jon Ivar Sund
Spørrespalten
Erik Høiby og Eivind Gjerde
Sang
Olav Fjermedal

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Erik Høiby
Trossannhet
Henric Staxäng
Presentasjon av salme
Gunnar Holt
Fra troens slagmark
Dag Risdal
Bokmelding
Guttorm Raen
Sang
Guttorm Raen
Kommentar
Eivind Gjerde
Spørsmålsspalten
Guttorm Raen
Bibelforum
Guttorm Raen
Bladklipp
Torstein Svela
Aktuelt emne
J. Fjord Chirstensen
Dikt
Olav Nergård
Dikt
Olav Nergård

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Kjell Dahlene
Dikt
Olav Nergård
Trossannhet
Ottar Endresen
Aktuelt emne
Hans Erik Nissen
Troslivet
Guttorm Raen
Bokmelding
Ole Andreas Meling
Musikkanmeldelse
Gunnar Holt
Kommentar
Guttorm Raen
Bladklipp
""
Kristenliv
Jan Nilsson
Bokmelding
Guttorm Raen
Bokklipp
Carl Fr. Wisløff
Sang
Olav Fjermestad

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Bibelforum
Guttorm Raen
Bokklipp
Johannes Brandtzæg
Vitnesbyrd og tjeneste
Terje Altin
Dikt
Olav Nergård
Intervju
Olav Hermod Kydland
Bladklipp
Hans Erik Nissen

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Fedrearven
C.O. Rosenius
kommentar
Guttorm Raen
Aktuelt emne
Steffan Bergman
Dikt
Olav Nergård
Bibelstudieserie
Göran Holmgren
Dikt
Olav Fjermestad

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
ole Andreas Meling
Påske
Guttorm Raen
Påske
Gunnar Holmberg
Påske
Henric Staxäng
Påske
Göran Holmgren

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2002:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Fra troslivet
Odd Eivind Stensland
Aktuelt emne
Ole Andreas Meling
Kommentar
Guttorm Raen
kommentar
Guttorm Raen
Bibelstudieserie
Göran Holmgren

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Carl Henrik Rehnström
Fra sangskatten
Gunnar Holt
Trossannhet
Axel Remme
Guds Ord og løfter
Ingar Gangås
Aktuelt emne
Karl K. Riis
Vitnesbyrd og tjeste
Guttorm Raen
Bokmelding
Gunnar Holt
Dikt
Olav Nergård
Søkelys på religionene
Eivind Gjerde
Bibelstudieserie
Göran Holmgren
Fra fedrearven
C.O. Rosenius
Fra sangskatten
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Bernt Kjøller Hansen
Fra troens slagmark
Niels Ove Vigilus
Bibelforum
Henric Staxäng
Bokmelding
Kjell Dahlene
Cd-anmeldelse
Ole Andreas Meling
Kommentar
Guttorm Raen
Trosblikk
Karl Magne Helgebostad
Åndssituasjonen
Guttorm Raen
Bokklipp
Francis A. Schaeffer
Søkelys på forkynnelsen
Guttorm Raen
Fedrearven
Ludvig Hope
Søkelys på religionene
Evind Gjerde
Kommentar
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Kjell Dahlene
Bibelforum
Jan Johanssom
Fra troens slagmark
Hans Erik Nissen
Fedrearven
Martin Luther
Bokmelding
Eivind Gjerde
Bokmelding
Olav Hermod Kydland
Fedrearven
C.O. Rosenius
Kommentar
Eivind Gjerde
Vitnemål og tjeneste
Joal Asare
Spørsmål og svar
Oddvar Dahl
Barnelærdommen
Guttorm Raen
Søkelys på religionene
Eivind Gjerde
Guds Ord og løfter
N.L. Laache

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Bjørn Lende
Bibelsk sjelesorg
Erik Høiby
Bibelforum
Odd Eivind Stensland
Åndssituasjonen
Einar Kristoffersen
For ungdom
Jan Nilsson
Spørsmål og svar
Guttorm Raen
Fra troens slagmark
Asger Jensen
Bokmelding
Kristoffer Fjelde
Bokmelding
Terje Thorsen
CD-anmeldelse
Ole Andreas Meling
Aktuelt emne
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Arvid Joramo
Påske
Axel Remme
Påske
Gunnar Holth
Påske
Henric Staxäng
Påske
Olav Nergård
Påske
Karl K. Riis
Påske
Eivind Gjerde
Påske
Carl Fr. Wisløff
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Guttorm Raen
Påske
Tormod Vågen

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2001:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Kjell Dahlene
Vitnesbyrd og tjeneste
Niels Ove Vigilius
Bibelforum
Jan Johansson
Troslivet
Terje Altin
Troslivet
C. Elmelund Petersen
Bokmelding
Olav Hermod Kydland
Bokmelding
Eivind Gjerde
Kommentar
Erik Høiby
Søkelys på forkynnelsen
Odd Eivind Stensland
Barnelærdommen
Guttorm Raen
Bokmelding
Reidar Eriksen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Erik Høiby
Trossannhet
Steinar Handeland
Trossannhet
Gunnar Holth
Bibelsk sjelesorg
ukjent forfatter
Åndssituasjonen
Hans Erik Nissen
Bibelforum
Per Nordsletten
Kommentar
Guttorm Raen
Aktuelt emne
Odd Eivind Stensland
Vitnesbyrd og tjeneste
Henric Staxäng
Vitnesbyrd og tjeneste
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 05-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Christian C. Bothmann
Kristenliv
Henric Staxäng
Kristen ungdom
Finn Widar Knutzen
Bladklipp
Per Kørner
Aktuelt emne
Guttorm Raen
Aktuelt emne
Karl Almli
Troslivet
Karl Almli
Aktuelt emne
""

Artikler fra Bibelsk Tro 04-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Erik Høiby
Fra troens slagmark
Jan Johansson
Aktuelt emne
C. Elmelund Petersen
Bibelsk sjelesorg
Fr. Müller
Kommentar
Olav Hermod Kydland
Portrett
Eivind Gjerde
Fedrearven
Odd Eivind Stensland

Artikler fra Bibelsk Tro 03-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Eivind Gjerde
Andakt
Anfinn Line
Troslivet
Frits Larsen
Portrett
Gordon Landro
Sang og musikk
Ole Andreas Meling
Bokmelding
Guttorm Raen
Kommentar
Guttorm Raen
Spørsmålsspalten
Oddvar Dahl
Aktuelt emne
Guttorm Raen
Bibelforum
Erik Høiby
Troslivet
Olav Hermod Kydland

Artikler fra Bibelsk Tro 02-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Reidar Eriksen
Påske
Olav Nergård
Påske
Ingar Gangås
Påske
Axel Remme
Påske
Henric Staxäng
Påske
Dora I. Andersson-Kristensson
Påske
Odd Eivind Stensland
Påske
Ragnar Hansen
Påske
C.O. Rosenius
Påske
Guttorm Raen
Påske
""
Påske
Heinrich Müller
Påske
Olav Toft
Påske
Karl Almli
Påske
Carl Fr. Wisløff

Artikler fra Bibelsk Tro 01-2000:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Ole Andreas Meling
Søkelys på forkynnelsen
Jan Johansson
Dikt
Olav Nergård
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Redaksjonelt
Olav Hermod Kydland
Bokmelding
Reidar Eriksen
Bokmelding
Håvard Brekkå
Bladklipp
John Victor Selle
Fedrearven
Carl O. Rosenius
Fra troens slagmark
Per Bergene Holm
Troslivet
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 06-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Toft
Andakt
Axel Remme
Fra sangskatten
Gunnar Holth
Troslivet
Erik Høiby
Søkelys på forkynnelsen
Oddvar Dahl
Fedrearven
Carl Fr. Wisløff
Dikt
E. M. Broen
Kristenlivet
Henric Staxäng
Trossannhet
Guttorm Raen
Kommentar
Guttorm Raen
Bokklipp
Øivind Andersen
Dikt
Olav Nergård

Artikler fra Bibelsk Tro 05-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Hermod Kydland
Andakt
Ingar Gangås
Troslivet
Erik Høiby
Dikt
Ukjent forfatter
Kommentar
Olav Hermod Kydland
Kristen ungdom
Olav Toft
Søkelys på forkynnelsen
Odd Eivind Stensland
Bokmelding
Gunnar Holth
Kristen ungdom
Girts Balodis / Torleiv Åreskjold
Bibelsk sjelesorg
Niels Ove Vigilius
Bokklipp
Francis Shaeffer fra "Skjebnetime"
Kommentar
Guttorm Raen
Aktuelt emne
Guttorm Raen
Bokmelding
Kristoffer Fjelde
Kristenlivet
Henric Staxäng
Dikt
Olav Nergård

Artikler fra Bibelsk Tro 04-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Anfinn Line
Troslivet
Erik Høiby
Troslivet
Henric Staxäng
Bokmelding
Ole Andreas Meling
Bokklipp
Francis A. Schaeffer
Bladklipp
Hans Erik Nissen
Bokklipp
C.O. Rosenius
Kristen ungdom
Eivind Gjerde
Kommentar
Olav Hermod Kydland
Kommentar
Guttorm Raen
Dikt
Birgit Ormestad
Aktuelt emne
Olav Toft
Bokklipp
Martin Luther

Artikler fra Bibelsk Tro 03-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Olav Toft
Andakt
Oddvar Dahl
Dikt
Brynhild Lund
Troslivet
Ole Andreas Meling
Dikteren og diktet
Magne Gudvangen
Bokklipp
Carl Fr. Wisløff
Kristen ungdom
Finn-Widar Knutzen
Vitnesbyrd og tjeneste
Karl Magne Helgebostad
Bibelsk sjelesorg
Guttorm Raen

Artikler fra Bibelsk Tro 02-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Påske
Olav Hermod Kydland
Påske
Carl Fr. Wisløff
Påske
Axel Remme
Påske
Trygve Bjerkrheim
Påske
Reidar Eriksen
Påske
Hans Erik Nissen
Påske
Henric Staxäng
Påske
Olav Nergård
Påske
Guttorm Raen
Påske
Guttorm Raen
Påske
Henrik O. Stokkenes
Påske
Norvald Yri

Artikler fra Bibelsk Tro 01-1999:
Emne
Forfatter
Artikkel
Leder
Guttorm Raen
Andakt
Gunnar Holth
Hverdagskristendom
Eivind Gjerde
Troslivet
Olav Toft
Troslivet
Jon Espeland
Troslivet
Erik Høiby
Dikt
Ola E. Ravndal
Bokmelding
Guttorm Raen
Bokmelding
Kristoffer Fjelde
Bokmelding
Guttorm Raen
Bibelforum
Guttorm Raen