skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

(Hebr 13,8)

Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid (v.8).

Alting skifter her. Mest vi mennesker. Dokumenter, der for få år siden blev underskrevet af denne ver­dens stormænd, hører i dag hjemme på museum. Ven­skabsbånd, som blev knyttet i går, slides i dag. Verden skælver i angst, fordi tilliden mellem mennesker er borte.

Midt i alt dette flydende står der et bjerg.

Jesus Kristus er den samme.

Han har det samme varme hjerte. Han lider i dag som dengang med de syge og fattige. Han har den samme trang til at hjælpe som dengang. Han elsker syndere som dengang.

Han arbejder, hjælper, tilgiver og trøster, som da han vandrede hernede. Og han har nu fået al magt i himmel og på jord. Derfor er hans magt lige så stærk, som hans kærlighed er varm.

Den samme vil han også være, når vi møder ham i Himlen. Som han var menneske, dengang han levede her, vil han være det i al evighed. Han vil altid være synderes ven og frelser, han vil være sit folks omsorgsfulde bror og alle trætte pilgrimmes lys, håb og kraft.

Så kan vi da frimodigt gå fremtiden i møde. Vi ved noget om hans underlige kærlighed og ledelse indtil den­ne dag. På forunderlig vis har han hjulpet os igennem vanskelighederne og rejst os op igen, når vi faldt. Og han vil være den samme i dage, der kommer. Derfor skal vi ikke frygte, men tro og takke og tjene.

Andagt fra I KONGENS NÆRHED

Tormod Vågen
Nyt Livs Forlag 2018
Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks
EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Shafan 2015
Artikler 2015

Frits Larsen arkiv
e-pub 


Påskebog 2019
Påskebogen 2019
Med mobiltelefon er det problematisk at vælge sider i artikler og forfattere på  shafan.dk
Derfor har jeg samlet det hele i ny.shafan.dk, som vil kunne ses på de forskellige medier.
 
Shafan.dk vil fortsat blive opdateret, hoerordet.dk er lukket–
i stedet henvises til lyt.shafan.dk eller ny.shafan.dk, hvor der er link til lydfilerne. 
Julehilsen
Andreas Michelsen
Julen nærmer sig - og igen står vi med det glædelige budskab, at Jesus Kristus blev født - levede og døde i mit sted. Det er et forunderligt budskab, som desværre ofte og for mange fuldstændig glemmes i en travl og hektisk juleforberedelse. En forberedelse, hvor der ikke er plads til stilhed - og et møde med DEN HELLIGE.

Grundet en brækket skulder må jeg henvise til tidligere juletekster, der ligger i Arkiv. - glædelig jul! 
Møtet med den hellige
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr.5 1998
Hvor mye det enn kan skifte i ditt indre liv, så søk freden ved Jesu kors, der Jesu blod ble utøst til rensing fra all synd. Alle dine synder, hva navn de enn har, ble lagt på Jesus. Gud er forsonet. Ingenting behøver å legges til.
Om at komme i hu
Asbjørn Aavik - Ikke glemt af Gud
Hvor vidunderligt det er med disse mange Skriftens ord om Herren, som finder os igen på vor flugt ud i ørkenen. For flugt fra Gud og hans plan med vort liv fører altid ud i ørken og øde - åndeligt talt.
Der er svar undervejs
Carl Frederik Wisløff - "I JESU NAVN"
Den, som i tro vender sig til Gud med bøn om hjælp, han skal vide: Der er svar undervejs. Og vi, som har oplevet, at Gud hjalp os i den største af al nød, da han frelste os og gjorde os til sine børn, vi skulle da vel have så megen tro til Gud, at vi kan vente lidt på hans time.
Vinden blæser - andagt
Af Thomas Teglgaard - JOHN - Et år med Johannes evangeliet
Kraften fra det høje - Helligånden - opbygger Guds menighed her på jorden og forbereder dermed Jesu herlige tilsynekomst på Herrens dag. Hvordan?
Ikke ved magt, og ikke ved styrke
Winrich Scheffbuch - "Wer Jesus hat, hat das Leben"
Med en lidenskabelig iver stræber man overalt efter at vække nyt liv i en træt og stivnet kristendom. Det mangler ikke på god vilje. Med stor energi laves der nye eksperimenter. Gamle sange og vaner bliver grundigt reformeret.
Frelst - fortapt
Odd Eivind Stensland - Bibelsk Tro nr.6 1998
Vi er i dag ferd med å få et falskt Gudsbillede, som brer seg langt inni de kristnes rekker. Det er det Gudsbillede som sier at Gud er bare kjærlighet. Er han rettferdig, kaster han ingen i helvete. Det er ikke forenlig med en kjærlig Gud. En tenker at det vil gå godt til slutt, eller at det skjer en utslettelse. Men leser du bibelen så ser du at ingen har talt strengere om helvete enn nettopp Jesus.
Bibelsk Tro Bibelsk Tro nr.5 2019 
Hverdagsdragt - høtidsdragt - på dansk
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr.5/2019
En kristen skal ikke fram for Gud i hverdagsdrakten. Det glemmer du ofte når du holder dommedag over deg selv. Gud har gitt deg en annen drakt. Det er bryllupskledningen.
Han vederkveger min sjel
Martin Luther - Bibelsk Tro nr.5/2019
"Han fører meg på rettferdighets stier." Dermed, sier han, – lar Herren, min trofaste hyrde, det ikke bli, at han bare leier meg på en grønn gressgang og leder meg til hvilens vann og således vederkveger min sjel, - men han fører meg på rettferdighets stier, slik at jeg ikke går ut av veien, løper vill og således omkommer.


Jesu kors
Af J.C.Ryle - "JESUS ALENE"
Men medmindre du har gjort erfaring af kraften i Kristi kors - medmindre du ved, at hans blod, som blev udgydt på det kors, har vasket dine egne synder væk - medmindre du er villig til at bekende, at din frelse afhænger helt af det værk, som Jesus fuldbragte på korset - da gavner Jesus dig intet.
Forvaltere av Guds hemmeligheter
Dag Risdal - Bibelskolen i åndskamp -
Vi skal ta Ordet som det står, og være innstilt på at Den Hellige Ånd vil åpenbare Ordet for oss (1 Joh 2,2O.27). Vi skal derfor ta Ordet, lese det, grunne på det, høre det, samtale om det. Det er ved å omgås Ordet og påvirkes av det at Den Hellige And blir virksom i vårt liv!
Nyt Liv 2019-2 Fra Nyt Livs blad 2019 nr.2 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladet
Kvinden i Farisæerens hus Det nye kom fra Jesus. Her hørte hun helt nye toner. Når alle de andre talte om hendes synd, talte de også om hendes dom. Men når Jesus talte om hendes synd, talte han om hendes forladelse.
Frimodigheden i Kristus  Jesus er det fuldendte, fuldkomne, fuldbragte offer til soning for din og min synd. Det er ved det offer, at vi frimodigt i Jesu navn kan bede om at være forsonet med Gud og vide, at vi er det.

Sådan kom jeg til tro XXII - Lyset i mørket "Min frelse i Jesus er konstant. Det er det, som giver mig ro, og det er det, jeg gerne vil dele med andre mennesker."


Lovprisning 
Øivind Andersen - "Grunnsannheter til Frelse II"
«Dyp av kunnskap» betyr at Gud vet alt. Alt som skjer i hele tilværelsen er alltid til stede i hans viten. Derfor skal vi trygt regne med at han ser all motstand, alle vanskeligheter, alt som prøver å hindre hans planer. Han ser alle de situasjoner som hans troende er oppe i.
Tolbake til skapelsens under og undring!
Guttorm Raen - Bibelsk Tro nr.6/1999
Jeg tenker på de alvorlige, religiøse mennesker som går i kirke og bedehus søndag og hverdag år etter år og aldri kommer lenger enn til å høre om og spørre etter Frelseren.
Grenene på vintreet
C.O.Rosenius - VEILEDNING TIL FRED
Hva gjør så den himmelske vingårdsmann med de grener som bærer frukt? Han renser dem. Dette er det andre kjennetegnet på de gode grenene. Den gren som ikke bærer frukt, den renser han ikke. Den vokser fritt, som den selv vil, for den skal bare brennes. Men den gren som bærer frukt, skal pleies og renses.
Hva troen er, og hva den virker
Øivind Andersen - "Grunnsannheter til frelse"
For intet skapte han verden. For intet fattet han sitt råd om å frelse oss. For intet ga han oss sin sønn. For intet tilsier han oss alt i evangeliet. For intet kommer han til å føre den som tror frelst hjem til seg i det fullkomne Guds rike. Alt er for intet.
Kampen om kønnet Kampen om  Kønnet af Mikkel Vigilius - Nyt Livs Forlag 2019

Kampen om kønnet belyser den nye kønsideologi fra et bibelsk, biologisk og sjælesørgerisk perspektiv. Målet er at give hjælp til at glæde sig over og fastholde Bibelens lære om de to køn.

141 sider / 98 kr.       -   Som PDF fil til download


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (20) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (21) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (22) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (23) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (24) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (25) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (26) v.Mikkel Vigilius Ny.Shafan /Bibeltimer
ligger link til de følgende videoer.
Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.