Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.

Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
Alle artikler og lydfiler ligger som tabel på ny.shafan.dk -  
lydfiler også på lyt.shafan.dk - kan ses på de forskellige medier.

2) Når problemerne vokser, og alting er svært,
og vi slet ingen vej kan se frem,
må vi huske, at Jesus den samme dog er;
han har lovet at føre os hjem.

3) Når vi mødes af modgang og sygdom og sorg,
må vi fæste vort blik hen på ham,
som på Golgatas kors tog vor synd og vor skyld -
lad os takke og prise Guds Lam.

Anna Kirstine Haahr

LOVSANGSTONER nr 42

Nyt Livs Forlag 2020 .

ANDAGT
Bibelvers

Ef 6
  Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå (v.13).

I ethvert menneskes liv findes der onde dage. Når en af vores kære bliver taget fra os, når helbredet lider et knæk, når økonomisk ruin pludselig truer, eller når men­nesker viser os modvilje og ondskab, og når det, som vi havde sat vores lid til, pludselig svigter – så er dagene onde.

Men de dage er dog ikke de værste. Den onde dag, Paulus her tænker på, er faldets dag. Og sådan nogle dage kender vi alle sammen til. Vi fejler alle hver eneste dag. Men der findes også særlige faldets dage i et menneskeliv. Det var situationer, hvor vi kom fuldstændig til kort, og det blev pinligt afsløret, hvordan vi dybest set er.

Sådan nogle dage kan der altså komme i en troendes liv. Og ofte kommer den onde dag lige efter en rig, åndelig oplevelse. Efter sejren på Karmel ønskede Elias sig døden, og efter påskemåltidet med Jesus og indstiftelsen af nad­veren fornægtede Peter sin frelser. Ingen åndelig ople­velse kan gardere os mod fald.

Ofte kommer sådan en dag dog efter længere tids be­vægelse bort fra Gud. Satan har sagt, at vi gerne må bede mindre, læse mindre og arbejde mindre og også tage det mindre alvorligt med at synde. Vi er alligevel mindst lige så gode som de andre, siger han. Så tror vi denne løgner, turen ned ad bakke fortsætter, og en dag kommer det åbenbare fald. Men i det øjeblik skifter Satan fremgangs­måde. Før forsvarede han vores daglige liv. Nu bliver han anklager. Han ler ad min dårlige kristendom og siger, at jeg ikke skal hykle længere, og at jeg skal opgive alt og være ærlig.

Det er på sådan nogle dage, mange forlader Gud. Hvis mine ord her når en, der fortsat ligger ned efter sådan et fald, vil jeg bede dig gå til Jesus. Som Peter vil han rejse dig op til nyt liv og ny tjeneste.

Og til alle troende vil jeg sende denne formaning fra Paulus: “Tag Guds fulde rustning på.“

Tag rustningen på hver dag. Da ejer du kraft til at sejre, også når Satan har tænkt sig at skabe en ond dag i dit liv. Ifør dig Kristi retfærdighedsdragt, og tag arbejdstøjet på dag for dag. Så må Satan flygte.

Andagt af Tormod Vågen
I KONGENS NÆRHED
Nyt Livs Forlag - 2018


Korsfæstet med Kristus - til sejr
Af Øivind Andersen - Livets brød
Gud har sendt en stedfortræder, og siden den dag anser han mig for at være død. Hvis jeg nu virkelig begynder at tro dette, at én er død i alles sted, kan jeg vidne, at jeg er korsfæstet med Kristus! Gør jeg ikke det, ringeagter jeg Guds nåde.

Jesus som forbillede og stedfortræder
Olav Valen-Sendstad
Det hellige og rene, det fuldkomne liv, som lov og profeter maler og skildrer for vores øjne, som et retfærdigt og velbehageligt liv for Gud - denne retfærdighed er nu åbenbaret uden loven, uden vore gerninger, uden vort stræb, uden vor lydighed. Den er åbenbaret ved troen på Jesus, ham der er vor retfærdighed for Gud.
Ansvar for verden (1Mos 18,16-33)
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Den ene retfærdige mand var ikke i Sodoma. Lot var ikke denne ene. Vores verden bliver opretholdt for den ene retfærdiges skyld, for Jesu skyld.
Himmel på jord?
Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro 4/1995
Falsk lære er altid farlig for troen. Ofte kommer den i lysende klæder. Dit naturlige menneske fryder sig og føler det nye budskab som en befrielse. Den falske lære virker som den forkyndelse, der har været behov for i årevis, og mange føler sig skuffede over, at ikke alle kristne er lige begejstrede.
Har du glemt din hvileplads?
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt"
Der er kun én Gud, som aldrig svigter. Han har givet en eneste hvileplads. Og det er Golgata. Ved Jesu forsoning finder du fred.
Hvad skal jeg gøre?
C.O.Rosenius - SAMLEDE SKRIFTER I

»De havde hørt rygtet om, at Jesus havde trøst og hjælp til alle, som kom til ham. Dette rygte troede de, og derfor kom de, drevet af deres nød. Havde de ikke troet det, de hørte, var de ikke kommet.«
Ansvaret for din brors sjel
C.O.Rosenius - "VEILEDNING TIL FRED"
Hvor kilden er, flyter det levende vann sunt og vederkvegende til dem som er omkring. Men der det ikke er noen kilde, arbeider man forgjeves på å kalle livets vann fram.
Profeten Joel og endetiden - 4 - PDF
Dag Risdal - Bibelsk Tro 1997/1
Kapittel 2: Herrens dag i fiendehæren - Det hele minner om Nehemias bønn og gråt over tilstanden i Jerusalem (Neh 1,3 ff.). - Når det finner sted en vekkelse i samvittigheten hos lederne og folket, da er det håp!
Guds Hånd
Andreas Michelsen
Jeg er i Herrens hånd - tiderne skifter og din vej / sti, som er banet for dig ændres også i tiden. Men målet er det samme - må vi mødes der, og lade Jesus være vor ledsager hele vejen.
Fundet - Luk 15,1-10
Af Frank Jscobsen - "Til tro på Jesus"
Hvor jeg forstår disse toldere og syndere, som holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Der er kraft i det. Der er en hellig Ånd i det. Der er en salig vished. Her har tolderes og synderes sjæl haft det godt. Men fred for mennesker får denne tro ikke.
Lignelsen om Guds Ord
Øivind Andersen - Bibelsk Tro nr 4 1993
Ordet gir liv, det dømmer hjertets tanker og råd, det vederkveger vår sjel og det åpenbarer det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, nemlig evangeliet!
Salig er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres - Andagt
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Hvis vi virkelig er kristne og tror, at Jesu ord er sandhed, så må det, han siger her, jo bevæge os dybt. Men der er ingen, der rigtigt lægger mærke til, hvem det er, der siger det, og endnu mindre, hvad han siger. Man lader det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet uden at tænke videre over det og tage det til hjerte.
Pinsen i lys af Det Gamle Testamente
Af Mikkel Vigilius - NYT LIV 1-2020
Helligåndens gerning er altid kendetegnet ved, at vi afsløres som syndere og oprørere, der må frelses af Guds nåde alene. Målet for Åndens gerning er at herliggøre Jesus for os som vores frelser (Joh 16,14).
BODS-OG BEDEDAG - Nådens dør er åben - endnu
Carl Fr. Wisløff - SÅDAN ER JESUS
I dag bydes vi ind gennem en åben dør - nådens dør. Men døren vil ikke altid være åben. Jesus siger, at der kommer et tidspunkt, da husbonden rejser sig og lukker døren. Da kommer nogle og siger: »Herre! luk op for os!« Men da skal han sige til dem: »Jeg ved ikke, hvor I er fra. Gå bort fra mig, I, som øver uret.«
Prøv mig, Herre - (Sl 26,2)
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
David vil rystes og knuges, for at gamle Adam skal dræbes og ikke rejse sig igen. David vil, at Gud skal lutre ham, som en guldsmed lader sølvet gå igennem ilden, smelter det og derved lutrer og renser det.
Vitne om Jesus
Ludvig Hope - HJELP TIL FRED
En kristens liv er det sterkeste og klareste vitnesbyrd et menneske kan bære fram om Frelseren. Det er også til størst ære for ham og griper dypest i de verdslige mennesker, nå mer enn før. For etter hvert som kunnskapen og den kritiske sans vokser, lærer folk å sette kjensgjerningene høyere enn ord.
Seierstroen på Herrens dag
Dag Risdal - Jesus kommer
Satans våpen er løgn, hykleri og fristelser. Jesu våpen bestod i at han tok bort skyldbrevet- og dermed ble det en seier over synden og over Satan, for den som har tatt sin til?ukt til Frelseren. Hermed er det i virkeligheten trukket en linje helt frem til Herrens dag. «For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet» (Heb 3,14) Vi kjenner Bibelens Jesus på sårmerkene, og slik må det være for oss hele veien Joh 20,19-20)!
Jesus Kristus - nådestolen
Norvald Yri - Bibelsk Tro 1993/2
Er du innenfor der blodet gjelder? Følelsene kunne være ulike hos israelittene inne i husene da Guds vrede gikk forbi. Slik i dag også: Noen kan kjenne seg sterke, andre svake. Noen har gode følelser, andre sliter med sitt følelsesliv. Men det avgjørende er å være i Kristus - at han gjelder for deg fremfor Guds hellige åsyn.
Nyttig og unyttig tro
Kristoffer Fjelde -  Bibelsk Tro nr.2 1995
Dersom Kristus ikke er oppstått legemlig, er troen bare tom og unyttig, «blottet for all frelsende kraft» (Odland). Da er du fremdeles i dine synder, dvs. dine synder er ikke betalt eller sonet.
Forkynnelsens vei og avveier Apg 20,26-32
Dag Risdal - Bibelsk Tro nr 1 1993
Det er altså ikke tilstrekkelig med en overfladisk appellforkynnelse i ny og ne, men over lengre tid er det nødvendig med en evangeliesentrert dybde-forkynnelse - med Kristus i sentrum. «Liksom dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, så dere er rotfestet og blir oppbygget i ham og faste i troen, således som dere har lært, rike på den med takksigelse» (Kol 2,5-6).
Forklædning eller klædning
Af Erik Trans - Bibelsk Tro nr.1 1994
Det var Guds Ord, der ramte Akab. Forklædningen holdt ikke. Det Herrens Ord Akab ikke havde bøjet sig for, ramte ham nu til død og undergang.Nyt Livs bNyt Liv
              21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                                       Peder Mikkelsen 
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2021

Forkledning – eller kledning?
Tenk, vi behøver ikke til vår egen evige ulykke å forkle oss og gi oss ut for noe vi ikke er.
Af Erik Trans

Moderne Ba’alsdyrkelse  Det var jo mange andre profeter som tok del i deres egen gudsdyrkelse, og deres ord var mye søtere enn det Elia og Elisa, Hosea og Amos forkynte.             Per Bergene Holm

Herren glemmer ikke sine barn Fristelsen til å tro at Gud har glemt deg, møter deg stadig.             Hans Erik Nissen
Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2021

SE JEG GØR ALTING NYT
Se, jeg gør alting NYT
Af Svend Åge Jacobsen
Bogen er en grundig, sammenhængende og opbyggelig gennemgang af hele Johannes’ Åbenbaring.
Kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
187 sider / 125 kr.

Jeramias Tåreprofeten Jeramias
Af Peter Olsen
I “Tåreprofeten Jeremias“ åbnes Jeremias’ bog for os og viser, hvorfor den er aktuel for os også i dag.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
183 sider / 125 kr.

Våg derfor Våg derfor
Philip Wren
Der er ét ord, der går igen i Bibelens budskab til de kristne, der lever under de sidste tiders trængsler og fristelser. Det er, at vi er kaldet til at våge.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
67 sider / 40 kr. - (5 stk 100 kr)

LOVSANGSTONER LOVSANGSTONER 
Lovsangstoner er Nyt Livs sangbog. Den indeholder det enkle vidnesbyrd om livet med Jesus og himmelhåbet, vi har i ham. Den indeholder et kald til omvendelse og tro.
Den nye udgave af Lovsangstoner indeholder 537 sange, og den kan købes som almindelig sangbog med formatet 10,5 x 15,5 cm eller som melodibog i formatet 15,7 x 23,2 cm.
Sangbogen bestilles ved henvendelse til Nyt Livs Forlag på svag@info.dk eller tlf. 2341 5591. Sangbogen koster 200 kr. + forsendelse og melodibogen 250 kr. + forsendelse.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie -
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

den kristne tro
Den kristne tro (1) Om den kristne tros indhold.
Den kristne tro (2) Om den Gud, vi alle ved om.
Den kristne tro (3) Om religiøsitetens blinde vej
Den kristne tro (4) Om Guds tale i naturen og samvittigheden
Den kristne tro (5) Om nødvendigheden af kristen mission.
Den kristne tro (6) Om Guds mål med Bibelen
Den kristne tro (7) Om den kristne tros grundlag.
Den kristne tro (8) Om samlingen af det Gamle Testamente
Den kristne tro (9) Om samlingen af det Ny Testamente
Den kristne tro (10) Om Bibelens inspiration afsnit 1.
Den kristne tro (11) Om Bibelens inspiration afsnit 2
Den kristne tro (12) Om Bibelens inspiration afsnit 3
Den kristne tro (13) Om Bibelens inspiration afsnit 4
Den kristne tro (14) Om Bibelens troværdighed afsnit 1.
Den kristne tro (15) Om Bibelens troværdighed afsnit 2
Den kristne tro (16) Om Bibelens troværdighed afsnit 3
Den kristne tro (17) Om det historisk kritiske bibelsyn.
Den kristne tro (18) Om det konservative og det ortodokse bibelsyn
Den kristne tro (19) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1
Den kristne tro (20) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 2
Den kristne tro (21) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 3
Den kristne tro (22) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 4
Den kristne tro (23) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 5
Den kristne tro (24) Om sunde principper for fortolkning af Bibelen afsnit 1 . Princip 10
Den kristne tro (25) Om Bibelen som værn mod vranglære 
Den kristne tro (26) Om bekendelserne som værn mod vranglære
Den kristne tro (27) Om luthersk lære og de andre kirkesamfund:
Den kristne tro (28) Om religionernes gudsopfattelser: 
Den kristne tro (29) Om den treenige Gud i GT:
Den kristne tro (30) Om den treenige Gud i NT:
Den kristne tro (31) Om Guds eksistens og den frelsende tro
Den kristne tro (32) Om kendskabet til Guds væsen og egenskaber. 
Den kristne tro (33) Om Guds hellighed.
Den kristne tro (34) Om Guds retfærdighed.
Den kristne tro (35) Om Guds kærlighed.