skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

I 2.Kong. 22,8 læser vi:
"Ypperstepræsten Hilkija sagde til statsskriveren Shafan: »Jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel!« Hilkija gav bogen til Shafan, som læste den. Så kom statsskriveren Shafan til kongen og aflagde beretning: »Dine folk har taget de penge frem, som var i templet, og har givet dem til dem, der forestår arbejdet og fører tilsyn med Herrens tempel.«  Og statsskriveren Shafan fortalte kongen, at præsten Hilkija havde givet ham en bog, og Shafan læste den op for kongen. "

Dette medførte en vækkelse i landet. (2.Kong.23,1 flg.)  Det blev et opgør med den falske gudsdyrkelse og de falske profeter.

Jeg mener, at vi også har behov for at finde Guds hellige Lov frem igen - og få den læst op.
Ligesom Shafan bragte lovbogen til kongen og læste den op for ham, ønsker jeg at denne side skal bringe loven og evangeliet frem af den tåge, som indhylder en stor del af det kristne Danmark.

Siden bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag med artikler, udpluk fra forskellige bøger og div. indlæg.  

Forside: - overskrifterne  (med et par linier) af det senest udlagte.
Artikler: - alfabetisk efter titel. 
Forfattere: - alfabetisk efter forfatter.
Frits Larsen: -
selvstændig side med tekster af Frits Larsen 
Klip&Indlæg: - kortere tekster - klip fra bøger, henvisninger m.v. 
Arkiv: -  tidligere tekster fra Klip&Indlæg - samt kortere tekster fra forsiden.
I tro må vi have lov at modtage evangeliet om Korset og Frelsen i Jesus Kristus.


Ved dit kors i håb og tro
vil jeg vente, våge
til det gyldne morgenskær
spreder nattens tåge!

(Jesus hold mig nær dit kors - Fanny Crosby 1867)