OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

HOLD FAST VED BIBELEN

D.A.CARSON - FRA OPSTANDELSEN TIL HANS GENKOMST

”Men du," får Timotheus at vide, ”bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af...” (3,l4). Han fik sine første bibellektioner fra sin mor og mormor, Eunike og Lois, som bliver nævnt lidt tidligere i brevet (1,5). Paulus fortsætter:...og fra barnsben kender du De Hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus" (3,15). Der findes en måde at lære Bibelen på, hvor man gradvist lagrer mere og mere information og måske endda kan huske lange tekster udenad, men hvor man på en eller anden måde ikke ser Bibelen som et sammenhængende hele, der bringer os til tro på Kristus. Det var ikke Timotheus' erfaring. Han lærte Skrifterne på en sådan måde, at han opdagede, hvordan de kan give et menneske 'visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus'.

Nogle af dem, som går under betegnelsen 'bibeltro', ser på Bibelen i så bittesmå fragmenterede bidder, at de kan finde moraliserende pointer både her og der, men ikke kan se, at Bibelen giver os evangeliet om Jesus Kristus. Men Bibelen er ikke en magisk bog som i 'et vers om dagen' holder djævlen fra døren'.  Det er en bog, som viser os hen til Jesus, og det er denne Jesus, som frelser og forvandler. Denne Jesus udgør selv ved sin død og opstandelse det glade budskab, at mænd og kvinder kan blive forsonet med den levende Gud. l denne bog er det beskrevet, hvad Gud har gjort i Kristus Jesus; her er budskabet om Krístus, der dør for syndere, af hvem jeg er den største; her er løftet om den Hellige Ånd givet som pant på den endelige arv; her er der forvandling. Disse Skrifter giver dig 'visdom til frelse'.

Paulus fortsætter endda med at sige, at "ethvert skrift er indblæst af Gud". Paulus siger ikke, at Skriftens forfattere er inspireret af Gud, selvom det utvivlsomt er rigtigt i en eller anden forstand. Han siger nærmere, at teksten i sig selv i sin endelige form er indblæst af Gud. Gud har mange forskellige måder at inspirere tekster på, forskellige måder hvorpå han har givet sit ord til forfatterne af Det Gamle og Det Nye Testamente. Resultatet er imidlertid det samme i alle tilfælde. Denne Skrift, dette stykke tekst, er i sig selv indblæst af Gud. Netop derfor er det ”nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning” (3,16-17).

I en verden, hvor der er mange falske ideer - mange bedrageriske, egoistiske og gudsfjendtlige ideer - hvad skal vi der gøre for at blive orienteret mod Gud selv? Vi må gå til Guds ord - vi må holde fast i Bibelen. Vi har desperat brug for at tænke sådan, som Gud tænker. Er det ikke også det, Paulus antager andetsteds? Han skriver til menigheden i Rom og opfordrer dem til ikke at tilpasse sig denne verden, men at lade sig forvandle ved at sindet fornys (se Rom 12,1-Z). Og det betyder, at vi må holde fast i Bibelen, ikke som en tryllebog, men som en bog, der lærer os, hvad og hvordan vi skal tænke, en bog, der giver en fuldstændig forståelsesramme. Det er ikke, fordi denne forståelsesramme frelser - kun Jesus frelser, ikke tanker om ham. Men hvis vi forstår, hvad evangeliet er, og vi ser på verden omkring os ud fra den ramme, som dette evangelium og denne bog giver os, så er vi i stand til at modstå den umærkelige tiltrækning fra forbigående ideer, som leder os væk fra Gud, vores skaber, forløser og dommer. Hold fast ved Bibelen.

(Afsnit i "Fra Opstandelsen til Hans genkomst af D:A:Carson - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening -
i kommision hos Nyt Livs Forlag 2022 -   Shafan 19-10-22)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm /i>
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng


Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.


Martin Luther