OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Mitt lys og min frelse
Reidar Eriksen - Bibelsk Tro nr.1 1992

Mitt lys og min frelse Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for? Sal 27,1.

Mitt lys og min frelse - mitt livs vern, det er Herren. - Og når det er sant, hvilken grunn har jeg så til frykt og angst i livet?

Dette er den ekte og sanne kristne tro som alene kan gi den rette frimodighet og styrke. Det er ikke hovmodstanker salmisten skriver. Heller ikke står dette som uttrykk for et kristenliv uten anfektelse eller motgang. Tvert imot. Han som vitner dette kjenner vel til kamp og frístelse, synd og fall, motstand og fiender. Det er en del av hans hverdag. Og han er selv i dyp anfektelse når han sier dette. Det vitner budskapet i salmen om. Han er syndig og skitten og kjenner sin utroskap. Ja, han kjenner seg forkastet av Gud. (v. 9).

Likevel er hans frimodige vitnesbyrd så ekte og sterkt. Hvordan er det mulig? Det har først og fremst sin grunn i at han har satt sin lit til Guds løfter. I all sin nød har han vendt seg til Guds løfter. Ja, han minner faktisk Gud om dem (v. 8). Da får han se at hans frelsesgrunn ikke finnes i ham selv: Den ligger utenfor ham selv og er uavhengig av han. For hans frelse ligger i løftet om Messias, frelseren som skal komme. Dette er den frelsesgrunnen som er konstant og som holder under alle livets forhold for hver den som har tatt sin til?ukt til den.

Dette er budskapet til alt Guds folk gjennom dette salmeordet. Guds evige frelsesråd er evig uforanderlig. For det har sin grunn i Jesus som verdens lys. «I ham var liv, og livet var menneskenes lys_» (Joh 1,4).

Som kristen skal jeg få leve i dette lyset som mitt livs element. Og jeg skal få vandre i lyset, slik han er i lyset, og jeg skal få ha del i alt hva Guds løfter inneholder. For de er alle bundet til Jesus (2. Kor 1,20).

Dette er Guds nådes lys i mitt liv. Selv kom han inn i mitt mørke og kalte meg ved Evangeliet. Jeg fikk et møte med Jesus, Det ble et avslørende møte, der jeg fikk se min synd og kjenne min nød. Men så fikk jeg også se hvem Jesus var. Han har tatt seg av min sak. Jeg fikk min synd slettet ut og fikk livet i et ordnet forhold hos Gud. For en nåde! «Jeg er verdens lys», sier Jesus. «Den som følger meg, skal ikke vandre i mørke, men ha livsens lys» (Joh 8,12).

Det er uendelig stort å få eie livsens lys. «Jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt», sier Paulus. Det er bare ved Ordets lys han kan komme til en slik erkjennelse Men så kan han også si: «Jeg vet på hvem jeg tror.» Å kunne si dette er å eie livsens lys.

I lyset fra Guds Ord får jeg se at dette er en konstant og uforanderlig tilstand. Også når dagene er mørke og vanskelige. «Når han vandrer i mørket, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud.» (Jes 50,10). - Guds Ord er vårt sanne lys og vår ledestjerne. Det er «en lykt for vår fot og et lys på vår sti.» ~ Skal jeg få eie livsens lys og ikke gå meg vill på min vandring, må Guds evige, sanne Ord få være mitt livs vern. Ordet er den største skatt og rikdom. Det tar aldri feil.

Å eie Guds Ords lys er største lykke noen kan eie. Lykkelig det folk som eier og tar vare på det. Vender vi oss bort fra dette lyset, vil mørket snart ruge over landet igjen. Guds Ords lys er vårt eneste håp. - Vi må la det lyse i våre hjerter, og vi må holde lyset klart skinnende for folk og land.

(Andagt af Reidar Eriksen -   Bibelsk Tro nr 1 1992 - Shafan 20-12-23))Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2023

Et lys for dem som sitter i mørket -
Er du motløs og trett som kristen? Gå da til din Frelser og gi ham den store julegaven, som han framfor alt vil ha! Den at du legger ditt liv på Ham og tror at Han er nok, for evig nok for deg. Da blir det jul etter Guds vilje, for du da tar imot Jesus som din Frelser.
Gunnar Nilsson

En frelser er født – Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov. Han steg ned til oss, lot seg føde som menneske og gikk inn under våre kår.
Ludvig Hope

Gud vil oppreise en profet som Moses  - Det nye testamente stadfester at Guds løfter om Messias ble oppfylt. I Joh 1,45 sier Filip til Natanael: “Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.”
Olav Hermod Kydland
Nyt Liv 23/3Nyt Livs blad 2023-nr.3 - PDF format.

Lov og evangelium - Guds nåde er forunderlig. Den er gammel. Den har sin rod og grund i Gud selv. Før verdens grundvold blev lagt, var den der, og så er den alligevel altid ny.    
Hans Erik Nissen

Vækkelseslinjen
  - På vej til møderne skete det, at det ”tog” dem så stærkt, at de måtte om bag nogle sten og kæmpe i bøn. De var fattige i sig selv, helt afhængige af himmelkræfter.
Egil Sjaastad

Ren og retfærdig -  Jeg vidste, at jeg en dag skulle frem for den hellige Gud, og da forstod jeg, at mit liv overhovedet ikke havde været, som Gud ville, det skulle være
Ove Sandvik
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2023

Syng om korset
Det er farlig å lage en følelse og en stemning. Det skjer lett når vi legger opp til spesielle lovsangskvelder.
Hans Erik Nissen

Vekkelse uten motstand Historiske vekkelser var gjerne forbundet med stor motstand. Forkynnere ble ikke sjelden anklaget for å ødelegge forsamlingene, da mange som gikk under kristennavnet kom i stor åndelig nød.
Per Bergene Holm

Lov og evangeliet i anfektelse Selve løsningen for Job lå ikke i at Herren forklarte ham alt som var gåtefullt. Nei, det var det at Herren talte til ham og tok seg av ham, som var hovedsaken.
Guttorm Raen
Nyt Livs bNyt Liv 23/2lad 2023-nr.2 - PDF format.

Nej til frihed- - Ingen kristen kan bevillige de andre frihed til at mene, hvad de synes, er rigtigt i en sag, hvor vedkommende selv ud fra Guds ord er overbevist om sandheden. -   
Hans Erik Nissen

Et evigt ord i en foranderlig verden
  -- Det ord, som samler al tro om det slagtede Lam, og som ærer ham med sine sejrssalmer, dét er Guds evige ord, sejrsordet.
Frank Jacobsen

Guds ord -  Det, der sker, når Ånden lukker Ordet op for os, forklares i sangene ofte med billeder, der har at gøre med liv, lys, varme og ild.
Henrik Gren Hansen