OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

”Nu har jeg sagt det til jer,...”
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE 1.DEL- Joh 14

”Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker,” siger han. Dermed mener han ikke bare det sidste her, men alt det, han har sagt i hele kapitlet, som for eksempel, at han vil forberede boliger til dem, at Talsmanden skal komme til dem, og at både han og Faderen vil komme til dem. ”Det siger jeg ganske vist allerede nu, men I forstår det ikke endnu. Men jeg siger det til jer nu, for at I, når det går i opfyldelse, kan tænke tilbage på det og sige: 'Se, alt dette har han forudsagt, da han skulle til at forlade os, og vi sad forstenede, bedrøvede og forskræmte uden at forstå noget som helst. Men nu ser og fatter vi, hvad han mente.' Selvom I ikke ser mig længere, vil I derfor tro på mig, og det vil hele kristenheden også indtil den sidste dag.”

Dette er da den prædiken, han holdt ved bordet kort efter påskemåltidet, mens de stadig sad sammen og var stærkt bekymrede, fordi han havde talt til dem om sin bortgang. Hermed gav han dem sin afskedshilsen og sammenfattede sin trøst til dem i en halv snes punkter, sådan som vi har hørt. Derfor slutter han nu dette kapitel sådan:

Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!” (Joh 14,30-31)

”Tiden er kommet, til at jeg må afsted, og dette er min sidste prædiken, for Djævelen rykker frem sammen med Judas og hans bande og vil have fat i mig og gøre med mig, som de vil. Jeg må udlevere mig til ham, og han er ond og rasende. Han vil æde mig; men hans mave skal revne ved det, for han har ingen ret over mig og kan ikke finde nogen skyld hos mig. Jeg har ikke fortjent det, og alligevel angriber og kværker han mig i sit ondskabsfulde, giftige had. Men han skal få det betalt.” Sådan truer han i al hemmelighed Djævelen med et sideblik for at styrke sig selv imod hans fnysende vrede og for at trøste disciplene, der ganske vist endnu ikke forstår det. Det er, som om han vil sige: ”Kom an, lad os se, hvad du kan! Æd og myrd, som du vil! Men du kommer til at tygge og kløjs i den bid, så du bliver kvalt. Jeg vil flå den ud af din vom igen, så du må slippe mig og meget andet, du har ædt. At jeg lider dette, gør jeg ikke, fordi jeg ikke skulle være stærk nok til Djævelen, som jeg tit har uddrevet, men fordi det skal forkyndes i verden, at jeg adlyder min Fader, og at det er Faderens vilje, at jeg skal forløse jer ved mit blod i døden.”

På denne måde trøster og formaner han sig selv imod den lede Djævel, for han ser nu for sine øjne, og det begynder at mærkes i hjertet, at han skal forlades så jammerligt, skal spottes og mishandles så forfærdeligt. ”Men det skal ikke skade mig; lad det bare ske, fordi det er Faderens vilje, at Djævelen skal overvindes og svækkes, ikke ved magt og styrke og herlige undere, som det hidtil er sket, men ved lydighed og ydmyghed i den største svaghed, gennem kors og død, så jeg underkaster mig ham og giver afkald på min ret og magt. Netop derved fratager jeg igen ham al hans ret og magt og opnår, at han også mister sin ret og magt over jer, fordi han angriber og myrder mig uden nogen som helst grund og så også senere må vige og flygte til verdens yderste ende, og er selv skyld i at blive fordømt og forbandet. Det skal til den tid prædikes og åbenbares i hele verden, at jeg har gjort dette, ikke af mangel på styrke og magt, men for at overvinde Djævelen i lydighed mod min Fader, så hans ære, både hans guddommelige nåde og godhed imod os og hans almægtige magt over Djævelen derigennem skal prises og udbredes, og så de kristne derigennem kan blive trøstet og styrket, og Djævelens rige på den måde fuldstændigt kan tilintetgøres.” AMEN.

(MARTIN LUTHER - JESU AFSKEDSTALE 1.DEL
Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag - I kommission hos Nyt Livs Forlag 2015 -Shafan 05-04-23)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Wilhelm Busch
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen