OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Døden er opslugt og besejret

MARTIN LUTHER - SÅ FAST EN GRUND

Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? (...) Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus! (1 Kor 15,54-57)

Jesus er sand Gud og sandt menneske. Han er Guds og Jomfru Marias virkelige søn.

Dertil er han fuldstændigt syndfri, som profeten Esajas og apostlen Peter siger: ”Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund” (1 Pet 2,22, jf. Es 53,9).

Det at Jesus, den højt ophøjede, blev et menneske, som ikke syndede i nogen ting - det er større end alle djævle og større end døden selv. Jesus, sand Gud og sandt menneske, uden al synd og skyld, vejer tusinde gange mere.

Men når Jesus er så meget større end synd, død og djævel, så må alt det, han lider og alt det, han gør, også være meget stort, Han lidelse rnå være stor, og stor må også hans opstandelse fra de døde være. Stor er derfor også kraften og frugten af denne lidelse og opstandelse.

Det er, hvad vi prædiker om året igennem: hvordan Jesus har overvundet synd, død og djævel med den sejr, han har vundet ved sig selv. Djævelen har han overrnandet i sit eget legeme, døden har han druknet i sit eget blod, synden har han udslulkt i sin lidelse og sjælekval.

Alt det har Jesus gjort ene og alene ved sig selv, men han har ikke beholdt det for sig selv. For som sand og evig Gud og herre over alle ting har han ikke trængt til denne sejr for sit eget vedkommende. Jesus har ikke for sin egen skyld haft nogen grund til at blive menneske, og da slet ikke at blive pint under Pontius Pilatus.

Men at en så stor og ophøjet person har besejret synden, døden og Djævelen, det kommer os alle til gode. Det gælder for dig og for mig som for alle.
Her er kraften og frugten af Jesu lidelse og opstandelse.

Vi har historiens vidnesbyrd for, at Jesus var en høj og enestående person, sand Gud og menneske. Vi har historisk bevidnet hans store og ophøjede lidelse og død og hans herlige og sejrrige opstandelse fra de døde.

Men när vi betragter kraften og frugten af Jesu lidelse og opstandelse. må vi lige så sikkert vide, at Jesus har uddelt sin sejr og triumf til alle, som tror på ham. Vi tror altsa ikke alene, at Jesus er død og opstået, men ogsa, at vi må tilegne os denne lidelse og opstandelse som en skat, der er skænket os til trøst og gavn.

Vi synger i en påskesang:

Derover vi alle er glade,
at Kristus sin trøst vil os lade.

Det gælder os! Jesus vil med sin opstandelse trøste os!
Det er så træffende sunget, og det er meget trøsterige ord. For de lærer os, at Jesu sejr og herlige opstandelse er alle troendes ejendom. Hans sejr er min sejr! Jeg kan imod min død, og du kan imod din død, have Kristi opstandelse som skjold og værge. For her er hele verdens synd og død blevet opslugt og besejret.

Min hellighed skal ikke være mit skjold, og det kan den heller aldrig blive. For mit hellige liv kan ikke frelse mig fra nogen synd og da slet ikke fra syndens byrde og fra døden. Men jeg kan trygt gå døden i møde ved denne ophøjede person, som er sand Gud og sandt menneske, og som ved sig selv har vundet en evig og herlig sejr over synd, død og djævel.

Denne sejr må jeg regne som min sejr, når bare jeg tror på Jesus og regner ham for den, der har gjort alt dette, til min og til alle troendes frelse.
Den, som ikke vil tro dette evangelium, han må lade det være. Vi prædiker det for dem, som geme vil høre det, og som trænger til det

(Andagt fra SÅ FAST EN BORG (8.april) af MARTIN LUTHER - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag I kommission hos Nyt Livs Forlag 2017  - Shafan 30-03-24)Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2024

Jesu Kristi oppstandelse under angrep
På langfredag avvæpnet Jesus Kristus maktene og myndighetene og stilte dem frem i deres nederlag. Satan var slått. Påskemorgen viste Jesus Kristus seg som dødens overvinner og at hans fullkomne offer var godtatt av den evige Gud og Far.
Eivind Gjerde

Gleden som ventet Under korsets uutholdelige smerte kjente han gleden over hva som ventet. Etter vanhelligelsen og opplevelsen av forbannelsen, så han fram til forherligelsen.
Kjell Dahlene

Tenk at jeg fikk full pakke!  “Jeg har aldri vært i en sånn begravelse før,“ underforstått: Jeg har aldri opplevd at noen kan ha sånn trøst i sorgen, og en slik tro på å få møtes igjen i evig glede.
Marit Gundersen
Nyt Livs bNyt Liv 24/1lad 2024-nr.1 - PDF format.

I er verdens lys - Jesus sagde: ”Det er for mit navns skyld.” Det er navnet Jesus, der er kilden til det hele. At de er verdens lys, siger nemlig ikke noget om, hvordan de betragtes af verden.
Frank Jacobsen

Han lever, han lever endnu!
  - ”O salige stund uden lige” er en herlig påskesang. Måske en af de allerbedste opstandelsessange, vi har på norsk. Født i dyb smerte. Men fyldt til randen af glæde og lovsangsjubel!
Johnn Hardang

Jesus havde magt -  Jesus er ikke længere på korset. Korset er tomt. Det er graven også. Jesus lever, og han har al magt. For mange kristne hænger Jesus stadig på korset. ”O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, . . .
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2024

Sanne og falske profeter
En kvinne som mener seg å ha kall til ha hyrde- og læreansvar i menigheten har ikke kall fra Gud. Dette er Guds ord!
Konrad Fjell

Misjonen og Jesu gjenkomst
Vi er ikke bare kalt til egen frelse. Heller er vi ikke kalt bare til å vente, nei gjennom indre- og ytremisjon skal vi fremskynde dagen og budskapet om at Jesus kommer
Erik Høiby

Antisemittismen lever i beste velgående
Herren våker over Israel. Israel er Guds øyesten. Og hans folk skal en dag få del i Guds fulle velsignelse. Men over dem som har forfulgt jødene, hviler Guds forbannelse.
Per Haakonsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2023

Et lys for dem som sitter i mørket -
Er du motløs og trett som kristen? Gå da til din Frelser og gi ham den store julegaven, som han framfor alt vil ha! Den at du legger ditt liv på Ham og tror at Han er nok, for evig nok for deg. Da blir det jul etter Guds vilje, for du da tar imot Jesus som din Frelser.
Gunnar Nilsson

En frelser er født – Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov. Han steg ned til oss, lot seg føde som menneske og gikk inn under våre kår.
Ludvig Hope

Gud vil oppreise en profet som Moses  - Det nye testamente stadfester at Guds løfter om Messias ble oppfylt. I Joh 1,45 sier Filip til Natanael: “Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.”
Olav Hermod Kydland
Nyt Liv 23/3Nyt Livs blad 2023-nr.3 - PDF format.

Lov og evangelium - Guds nåde er forunderlig. Den er gammel. Den har sin rod og grund i Gud selv. Før verdens grundvold blev lagt, var den der, og så er den alligevel altid ny.    
Hans Erik Nissen

Vækkelseslinjen
  - På vej til møderne skete det, at det ”tog” dem så stærkt, at de måtte om bag nogle sten og kæmpe i bøn. De var fattige i sig selv, helt afhængige af himmelkræfter.
Egil Sjaastad

Ren og retfærdig -  Jeg vidste, at jeg en dag skulle frem for den hellige Gud, og da forstod jeg, at mit liv overhovedet ikke havde været, som Gud ville, det skulle være
Ove Sandvik