OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Korsets vej Matt 16,21-28

Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben

 Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.«

Om efterfølgelse

Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.«

Det er forståeligt, når børn bliver begejstrede for Jesu mægtige gerninger. De er imponerede over, hvordan han bragte den rasende storm til tavshed. De elsker Jesus, fordi han sejrer over deres små og store ængstelser. De har tillid til Hans magt. Det vil tage lang tid, før et barn alene vil kunne elske Jesus som korsfæstet.

Selv voksne synes, det er svært. Disciplene havde vandret med Jesus i 2 år, men var forfærdede over hans lidelsesvej. De forstod ikke, at alle hans undergerninger kun ville forberede vejen til korset. Da Jesus begyndte at tale om sin død, protesterede Peter: "Gud forbyde det!" Det var bestemt ikke fejhed fra hans side. Peter var modigere end os alle sammen. Men han kunne ikke forstå, hvordan Gud ville vinde den eneste endelige sejr over synden, døden og djævelen. Det er ikke nok, at Jesus hjælper os ud af vanskeligheder her og der. Jesus ønskede at give sit liv som forløsning for mange.

Enhver, der ønsker at vandre med Jesus, må vide, at de fortabtes frelse går forud for alt andet. Kun de kan være Jesu disciple, som er parate til at give deres liv til det sidste for denne tjeneste. Ingen bør vælge denne vej, hvis de kun kan gå den med bitterhed, fordi forsagelsen gør ondt på dem. Vejen gennem Jesu ydmygelse gør kun rig. Det er en vej, der fører til et fuldendt liv.

Hvordan vil vi ellers tjene Jesus? Han har kaldet os til at fortælle verden om hans sejr på korset. Dette ord er vigtigere end et hyggeligt liv i ydre ro. At mennesker finder befrielse og nyt liv under hans kors er det største. For det kan man let give afkald på mindre ting i sit jordiske liv.

Der er absolut intet i verden, der kan opveje fællesskabet med Jesus - selv under lidelse. Det alene er liv!

( Andagt nr.573 af Winrich Scheffbuch -  Wer Jesus hat, hat das Leben - Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 - på Sermon-online - med forfaterens tilladelse  Shafan (25-05-24)Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2024

Fremmed ild -
Mye av vår tids lovsang og gudstjeneste må karakteriseres som selvvalgt gudsdyrkelse. Vi akter ikke på Guds ord, vi akter ikke på at vi skal fram for Den Hellige, og at det er Han som setter vilkårene for vår framtreden.
Per Bergene Holm

Den sten som bygningsmennene forkaste – Det skal ikke bestå noen rettferdighet, ikke noen gjerning, ikke noen hellighet uten den ene som er Kristus, denne hjørnestenen. Det er jo ingen annen hjørnesten.
Martin Luther

Den Hellige Ånds innsegl  - Å åpenbare Jesus er Den Hellige Ånds oppgave. Jeg kan høre og lese om ham, men jeg kan ikke gi meg selv troen. Hvis Guds Ånd ikke fører Jesus inn i hjertet mitt, kommer han aldri inn
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2024

Jesu Kristi oppstandelse under angrep
På langfredag avvæpnet Jesus Kristus maktene og myndighetene og stilte dem frem i deres nederlag. Satan var slått. Påskemorgen viste Jesus Kristus seg som dødens overvinner og at hans fullkomne offer var godtatt av den evige Gud og Far.
Eivind Gjerde

Gleden som ventet Under korsets uutholdelige smerte kjente han gleden over hva som ventet. Etter vanhelligelsen og opplevelsen av forbannelsen, så han fram til forherligelsen.
Kjell Dahlene

Tenk at jeg fikk full pakke!  “Jeg har aldri vært i en sånn begravelse før,“ underforstått: Jeg har aldri opplevd at noen kan ha sånn trøst i sorgen, og en slik tro på å få møtes igjen i evig glede.
Marit Gundersen
Nyt Livs bNyt Liv 24/1lad 2024-nr.1 - PDF format.

I er verdens lys - Jesus sagde: ”Det er for mit navns skyld.” Det er navnet Jesus, der er kilden til det hele. At de er verdens lys, siger nemlig ikke noget om, hvordan de betragtes af verden.
Frank Jacobsen

Han lever, han lever endnu!
  - ”O salige stund uden lige” er en herlig påskesang. Måske en af de allerbedste opstandelsessange, vi har på norsk. Født i dyb smerte. Men fyldt til randen af glæde og lovsangsjubel!
Johnn Hardang

Jesus havde magt -  Jesus er ikke længere på korset. Korset er tomt. Det er graven også. Jesus lever, og han har al magt. For mange kristne hænger Jesus stadig på korset. ”O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, . . .
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2024

Sanne og falske profeter
En kvinne som mener seg å ha kall til ha hyrde- og læreansvar i menigheten har ikke kall fra Gud. Dette er Guds ord!
Konrad Fjell

Misjonen og Jesu gjenkomst
Vi er ikke bare kalt til egen frelse. Heller er vi ikke kalt bare til å vente, nei gjennom indre- og ytremisjon skal vi fremskynde dagen og budskapet om at Jesus kommer
Erik Høiby

Antisemittismen lever i beste velgående
Herren våker over Israel. Israel er Guds øyesten. Og hans folk skal en dag få del i Guds fulle velsignelse. Men over dem som har forfulgt jødene, hviler Guds forbannelse.
Per Haakonsen