OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Lyset i mørket Apg 16,22-40

Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben


Ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede (v25)

Det er let for kristne at begå den fejl, at de for tidligt trøster den lidende med bibelcitater uden at forstå den virkelige situation. En sådan ubarmhjertig tilgang vil forbitre folk.

Bibelen bagatelliserer aldrig alvoren af det, der rammer mennesker. Selv om lidelserne aldrig males ud i deres hæslige omfang, men kun lige antydes, forbliver de forfærdelige og deprimerende.

Alt var mørkt omkring Paulus og Silas. De stod over for blindt hadende mennesker. Fornuftige argumenter var ikke længere til nogen nytte. Selv byens dommere hylede med ulvene. Den højtudviklede romerske lov gjaldt, men dommerne lukkede begge øjne og gav frit løb for den åbne overtrædelse af loven. De ville hellere gå folkets ærinde end kæmpe for ret. og retfærdighed.

Oven i alt det andet bestod fængselsinspektørens verdensbillede kun af ordrer. Han synes at have ofret alle menneskelige følelser på egen karriere og pligtopfyldelse. Det, han fik besked på at gøre, udførte han med dobbelt strenghed. Låste Paulus og Silas inde i en flugtsikker bunker i fængslet.

Men hvad skete der så ved midnat? Hverken den pinefulde smerte hos de slagne apostle var aftaget, eller fængslingen mildere. Og alligevel var den dystre celle pludselig blevet lys. Paulus og Silas sang lovsange og taksigelser.

Jesu kærlighed skinnede igennem det mørke, der omgav dem. De så ham med sin tornekrone. Han havde lidt for den og var gået hele vejen til korset, for at de heller ikke nu skulle blive revet ud af hans hånd. I Jesus fandt de den fuldkomne fred. De glædede sig i ham.

Det ville være forkert at bagatellisere de torturerede apostles smerte og uretfærdighed. Men hvor uigennemtrængeligt mørket omkring os end måtte være, Jesus trænger igennem det. Han alene er trøsten. Der er heller ingen anden fred end i ham alene. Vi synger vore lovsange til ham.

( Andagt nr.607 af Winrich Scheffbuch -  Wer Jesus hat, hat das Leben - Hänssler-Verlag Neuhausen bei Stuttgart 1977 - på Sermon-online - med forfaterens tilladelse  Shafan (22-06-24)Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2024

Fremmed ild -
Mye av vår tids lovsang og gudstjeneste må karakteriseres som selvvalgt gudsdyrkelse. Vi akter ikke på Guds ord, vi akter ikke på at vi skal fram for Den Hellige, og at det er Han som setter vilkårene for vår framtreden.
Per Bergene Holm

Den sten som bygningsmennene forkaste – Det skal ikke bestå noen rettferdighet, ikke noen gjerning, ikke noen hellighet uten den ene som er Kristus, denne hjørnestenen. Det er jo ingen annen hjørnesten.
Martin Luther

Den Hellige Ånds innsegl  - Å åpenbare Jesus er Den Hellige Ånds oppgave. Jeg kan høre og lese om ham, men jeg kan ikke gi meg selv troen. Hvis Guds Ånd ikke fører Jesus inn i hjertet mitt, kommer han aldri inn
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2024

Jesu Kristi oppstandelse under angrep
På langfredag avvæpnet Jesus Kristus maktene og myndighetene og stilte dem frem i deres nederlag. Satan var slått. Påskemorgen viste Jesus Kristus seg som dødens overvinner og at hans fullkomne offer var godtatt av den evige Gud og Far.
Eivind Gjerde

Gleden som ventet Under korsets uutholdelige smerte kjente han gleden over hva som ventet. Etter vanhelligelsen og opplevelsen av forbannelsen, så han fram til forherligelsen.
Kjell Dahlene

Tenk at jeg fikk full pakke!  “Jeg har aldri vært i en sånn begravelse før,“ underforstått: Jeg har aldri opplevd at noen kan ha sånn trøst i sorgen, og en slik tro på å få møtes igjen i evig glede.
Marit Gundersen
Nyt Livs bNyt Liv 24/1lad 2024-nr.1 - PDF format.

I er verdens lys - Jesus sagde: ”Det er for mit navns skyld.” Det er navnet Jesus, der er kilden til det hele. At de er verdens lys, siger nemlig ikke noget om, hvordan de betragtes af verden.
Frank Jacobsen

Han lever, han lever endnu!
  - ”O salige stund uden lige” er en herlig påskesang. Måske en af de allerbedste opstandelsessange, vi har på norsk. Født i dyb smerte. Men fyldt til randen af glæde og lovsangsjubel!
Johnn Hardang

Jesus havde magt -  Jesus er ikke længere på korset. Korset er tomt. Det er graven også. Jesus lever, og han har al magt. For mange kristne hænger Jesus stadig på korset. ”O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, . . .
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2024

Sanne og falske profeter
En kvinne som mener seg å ha kall til ha hyrde- og læreansvar i menigheten har ikke kall fra Gud. Dette er Guds ord!
Konrad Fjell

Misjonen og Jesu gjenkomst
Vi er ikke bare kalt til egen frelse. Heller er vi ikke kalt bare til å vente, nei gjennom indre- og ytremisjon skal vi fremskynde dagen og budskapet om at Jesus kommer
Erik Høiby

Antisemittismen lever i beste velgående
Herren våker over Israel. Israel er Guds øyesten. Og hans folk skal en dag få del i Guds fulle velsignelse. Men over dem som har forfulgt jødene, hviler Guds forbannelse.
Per Haakonsen