OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Se, vi går op til Jerusalem

Av MARTIN LUTHER - SÅ FAST EN BORG

Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profèteme om Menneskesønnen, skal opfyldes (Luk 18,31).

Når vi betragter Jesu lidelse, er det vigtigste og højeste, vi skal lægge os på sinde, at Jesus har lidt af lydighed mod sin himmelske far og til tjeneste og gavn for os, for at Skriften skulle opfyldes.

Når vi ?ittigt betragter og betænker dette, vil vi erkende storheden i forløsningen og i Jesu pinsler. Først og fremmest vil vi få et blik ind i Jesu hjerte og kærlige vilje med os. Vi vil få at se, hvor godt han vil os det, hvor stort et hjerte og hvor inderlig en kærlighed, han har haft til os, når han har givet sig selv for os.

Når vi ser på dette skriftord, vil vi også lære at elske både Gud Fader og Gud Søn; ikke bare ham, der har lidt så frygteligt for os, men også hans far i Himlen, som pålagde ham og befalede ham at dø i vores sted.

Et menneskehjerte, som forbliver upåvirket af at betragte Jesu lidelse og død i vores sted, må være hårdere end sten, ja hårdere end jern og stål. Men selvom vi lever i en verden, der meget let lader sig berøre af alle mulige historier, så tager den slet ikke beretningen om Jesu lidelse til hjerte, men er kold og utaknemmelig og fuld af foragt for denne store skat.

Følgen er da ogsâ, at Gud prisgiver verden til at komme længere og længere væk fra skatten.

Men vi prædiker ikke Jesu lidelse, for at man skal være utaknemmelig, men for at man skal erkende Faderens og Sønnens store kærlighed imod os mennesker, og så vi derfor også lærer at elske Gud. For den, som af hjertet tror og tager imod, hvad Jesus har gjort og lidt for hans skyld, han vil ikke leve i utaknemmelighed. men i inderlig hengivenhed for Jesus.

Hvis vi bliver taknemmelige, når et menneske giver eller låner os en hundredkroneseddel, hvordan skulle vi så ikke reagere på, at Gud skænker os sin egen søn, som for vores skyld er gået ind under synden, døden og Helvede? Burde vi sá ikke tænke: ”Det har min Herre Jesus lidt for mig, så vil jeg også elske ham igen; jeg vil gerne høre hans ord forkyndt, jeg vil gerne tro på det og følge det i lydighed?"

Hvis vi ikke tænker sådan, så er vi tusind gange værre end verdens børn! For verdens børn ved ikke noget om den nåde, vi har i Jesus; men vi kender til nåden og er alligevel utaknemrnelige og glemsomme og tænker ikke på, at vi i Jesus har forløsningen fra synd og død. Han siger jo til os: "Hverken synd eller død skal skade jer, for jeg har ved min død vundet en evig forløsning til jer."

At man kan foragte det - det er meget forfærdeligt!
Derfor: Lad os betragte Jesu lidelse. Lad os betænke, at deLer fuldbyrdett og fuldbragt til vores bedste og som vores hjælp i evighed.

Hans blodige sved, hans angst i nattens mørke og hans korsfæstelse må jeg forstå sådan, at det er min hjælp, min styrke, mit liv og min glæde. For alt dette er sket for vores skyld, til vores bedste, og for at vi skal takke ham af hjertet.

Enhver, som gør dette, og tilegner sig Jesu lidelse på denne måde, han er en kristen.

(Andagt af Martin Luther SÅ FAST EN BORG - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag I kommission hos Nyt Livs Forlag 2017 (9.marts) Shafan 02-03-24)Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2023

Et lys for dem som sitter i mørket -
Er du motløs og trett som kristen? Gå da til din Frelser og gi ham den store julegaven, som han framfor alt vil ha! Den at du legger ditt liv på Ham og tror at Han er nok, for evig nok for deg. Da blir det jul etter Guds vilje, for du da tar imot Jesus som din Frelser.
Gunnar Nilsson

En frelser er født – Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov. Han steg ned til oss, lot seg føde som menneske og gikk inn under våre kår.
Ludvig Hope

Gud vil oppreise en profet som Moses  - Det nye testamente stadfester at Guds løfter om Messias ble oppfylt. I Joh 1,45 sier Filip til Natanael: “Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.”
Olav Hermod Kydland
Nyt Liv 23/3Nyt Livs blad 2023-nr.3 - PDF format.

Lov og evangelium - Guds nåde er forunderlig. Den er gammel. Den har sin rod og grund i Gud selv. Før verdens grundvold blev lagt, var den der, og så er den alligevel altid ny.    
Hans Erik Nissen

Vækkelseslinjen
  - På vej til møderne skete det, at det ”tog” dem så stærkt, at de måtte om bag nogle sten og kæmpe i bøn. De var fattige i sig selv, helt afhængige af himmelkræfter.
Egil Sjaastad

Ren og retfærdig -  Jeg vidste, at jeg en dag skulle frem for den hellige Gud, og da forstod jeg, at mit liv overhovedet ikke havde været, som Gud ville, det skulle være
Ove Sandvik
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2023

Syng om korset
Det er farlig å lage en følelse og en stemning. Det skjer lett når vi legger opp til spesielle lovsangskvelder.
Hans Erik Nissen

Vekkelse uten motstand Historiske vekkelser var gjerne forbundet med stor motstand. Forkynnere ble ikke sjelden anklaget for å ødelegge forsamlingene, da mange som gikk under kristennavnet kom i stor åndelig nød.
Per Bergene Holm

Lov og evangeliet i anfektelse Selve løsningen for Job lå ikke i at Herren forklarte ham alt som var gåtefullt. Nei, det var det at Herren talte til ham og tok seg av ham, som var hovedsaken.
Guttorm Raen
Nyt Livs bNyt Liv 23/2lad 2023-nr.2 - PDF format.

Nej til frihed- - Ingen kristen kan bevillige de andre frihed til at mene, hvad de synes, er rigtigt i en sag, hvor vedkommende selv ud fra Guds ord er overbevist om sandheden. -   
Hans Erik Nissen

Et evigt ord i en foranderlig verden
  -- Det ord, som samler al tro om det slagtede Lam, og som ærer ham med sine sejrssalmer, dét er Guds evige ord, sejrsordet.
Frank Jacobsen

Guds ord -  Det, der sker, når Ånden lukker Ordet op for os, forklares i sangene ofte med billeder, der har at gøre med liv, lys, varme og ild.
Henrik Gren Hansen