OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Talsmanden(Joh 16,7b)

MARTIN LUTHER - JESU AFSKEDSTALE 2.DEL

For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.

”Det er,” vil han sige, ”forkyndt i Skriften og forudsagt af alle profeterne, at Kristus skal lide, dø, begraves og opstå igen. Sådan skal et nyt, evigt rige bryde frem, hvor mennesker skal have evigt liv, forløst fra synd, død og Helvede. Dette må opfyldes, og nu er timen kommet, hvor det skal ske. For al profetisk forudsigelse drejer sig om denne tid, og jeg er den person, der skal udføre det. Derfor er det nu, at tiden, hvor I skal glæde jer over jeres frelse, begynder. Men I skal lære at glemme min legemlige tilstedeværelse lidt og vente på Talsmanden, for mit rige kan ikke komme, eller Helligånden blive sendt, før jeg skal dø og forlade dette liv. Min død og opstandelse vil gøre alle ting nye i Himmel og på jord, og oprette et styre, hvor Helligånden skal regere overalt ved evangeliet; og jeres opgave skal være at sidde og dømme Israels tolv stammer (Matt 19,28) og have magt og myndighed over synd og død til retfærdighed og evigt liv, så alle de, der vil frelses, må høre og følge jer. Det er den skat og herlighed, jeg vil skaffe til veje og give jer. Men den kan ikke blive jeres, med mindre jeg først fuldfører det, der skal få det til at ske, nemlig, at jeg betaler og erhverver den ved min død.”

Dette er da betydningen af ordene ”hvis jeg ikke går bort”. Det vil sige: ”Hvis jeg ikke dør og forlader denne jordiske tilværelse og dette liv, bliver intet udrettet, men så bliver I ved at være, som I er nu; så bliver alt ved det gamle, som det altid har været og stadig er: Jøderne under Moseloven, hedningerne i deres blindhed, alle underlagt synden og døden. Ingen kan så befries og frelses fra det, intet skriftord kan opfyldes, jeg ville være kommet til ingen verdens nytte, og det ville være forgæves, hvad både de hellige fædre før jer og I selv havde troet og håbet på. Men hvis jeg går bort og dør og fuldfører det, Gud har besluttet at udføre ved mig, vil Helligånden komme til jer og virke i jer og skabe modet i jer til at blive mine embedsmænd og medregenter, omvende hele verden, ophæve Loven eller jødedommen, tilintetgøre den hedenske afgudsdyrkelse og irettesætte og formane hele verden. Jeres lære skal stå fast til evig tid og trænge igennem, selvom Djævelen og hele verden vil rase over det. Dette er den velsignelse og den herlighed, min bortgang giver jer.

Derfor skal I ikke sørge over, at jeg forlader jer; men tænk på, hvor jeg skal hen, og hvad jeg skal udføre. Se ikke på afskeden med mig, men på, at jeg kommer hjem til Faderen. Så skal I finde lutter trøst, glæde og liv i stedet for den sorg og smerte, I nu føler ved min bortgang. Jeg kommer jo derhen, hvor jeg skal modtage magten fra Faderen og være Herre over alle ting og give jer Helligånden. Han skal åbenbare mig i verden og igennem jer oprette og styre mit rige, der aldrig skal få ende. Han skal udføre undergerninger, som Djævelen og verden skal forfærdes over, men de skal være underlagt jer, og I skal være mange mennesker til hjælp og frelse dem. Alt dette ville udeblive, hvis jeg ikke forlod jer og gik i døden.”

Det er den trøst, han giver dem, og han lærer dem ikke at se på det, der sker lige nu: at han tager fra dem og efterlader dem alene, men at se på det, der skal ske i fremtiden, hvad han skal udrette for dem ved at gå bort. Det kan de ikke se med deres øjne; men de må tro ham, når han siger, at han ved, hvor han kommer fra, og hvor han går hen; selvom det endnu er svært for dem at tro det, hvad han godt er klar over. Alligevel må han fortælle dem det i forvejen, for at de bagefter kan forstå det så meget bedre, når Helligånden vil minde dem om det og lade deres hjerter huske, hvordan de havde hørt det af ham.

(Fra JESU AFSKEDSTALE 2.DEL - af Martin Luther
Luthersk Missions Bibelskoles Elevfornings Forlag i kommission hos Nyt Livs Forlag 2016 Shafan (14-05-24)Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2024

Fremmed ild -
Mye av vår tids lovsang og gudstjeneste må karakteriseres som selvvalgt gudsdyrkelse. Vi akter ikke på Guds ord, vi akter ikke på at vi skal fram for Den Hellige, og at det er Han som setter vilkårene for vår framtreden.
Per Bergene Holm

Den sten som bygningsmennene forkaste – Det skal ikke bestå noen rettferdighet, ikke noen gjerning, ikke noen hellighet uten den ene som er Kristus, denne hjørnestenen. Det er jo ingen annen hjørnesten.
Martin Luther

Den Hellige Ånds innsegl  - Å åpenbare Jesus er Den Hellige Ånds oppgave. Jeg kan høre og lese om ham, men jeg kan ikke gi meg selv troen. Hvis Guds Ånd ikke fører Jesus inn i hjertet mitt, kommer han aldri inn
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2024

Jesu Kristi oppstandelse under angrep
På langfredag avvæpnet Jesus Kristus maktene og myndighetene og stilte dem frem i deres nederlag. Satan var slått. Påskemorgen viste Jesus Kristus seg som dødens overvinner og at hans fullkomne offer var godtatt av den evige Gud og Far.
Eivind Gjerde

Gleden som ventet Under korsets uutholdelige smerte kjente han gleden over hva som ventet. Etter vanhelligelsen og opplevelsen av forbannelsen, så han fram til forherligelsen.
Kjell Dahlene

Tenk at jeg fikk full pakke!  “Jeg har aldri vært i en sånn begravelse før,“ underforstått: Jeg har aldri opplevd at noen kan ha sånn trøst i sorgen, og en slik tro på å få møtes igjen i evig glede.
Marit Gundersen
Nyt Livs bNyt Liv 24/1lad 2024-nr.1 - PDF format.

I er verdens lys - Jesus sagde: ”Det er for mit navns skyld.” Det er navnet Jesus, der er kilden til det hele. At de er verdens lys, siger nemlig ikke noget om, hvordan de betragtes af verden.
Frank Jacobsen

Han lever, han lever endnu!
  - ”O salige stund uden lige” er en herlig påskesang. Måske en af de allerbedste opstandelsessange, vi har på norsk. Født i dyb smerte. Men fyldt til randen af glæde og lovsangsjubel!
Johnn Hardang

Jesus havde magt -  Jesus er ikke længere på korset. Korset er tomt. Det er graven også. Jesus lever, og han har al magt. For mange kristne hænger Jesus stadig på korset. ”O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, . . .
Hans Erik Nissen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2024

Sanne og falske profeter
En kvinne som mener seg å ha kall til ha hyrde- og læreansvar i menigheten har ikke kall fra Gud. Dette er Guds ord!
Konrad Fjell

Misjonen og Jesu gjenkomst
Vi er ikke bare kalt til egen frelse. Heller er vi ikke kalt bare til å vente, nei gjennom indre- og ytremisjon skal vi fremskynde dagen og budskapet om at Jesus kommer
Erik Høiby

Antisemittismen lever i beste velgående
Herren våker over Israel. Israel er Guds øyesten. Og hans folk skal en dag få del i Guds fulle velsignelse. Men over dem som har forfulgt jødene, hviler Guds forbannelse.
Per Haakonsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2023

Et lys for dem som sitter i mørket -
Er du motløs og trett som kristen? Gå da til din Frelser og gi ham den store julegaven, som han framfor alt vil ha! Den at du legger ditt liv på Ham og tror at Han er nok, for evig nok for deg. Da blir det jul etter Guds vilje, for du da tar imot Jesus som din Frelser.
Gunnar Nilsson

En frelser er født – Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov. Han steg ned til oss, lot seg føde som menneske og gikk inn under våre kår.
Ludvig Hope

Gud vil oppreise en profet som Moses  - Det nye testamente stadfester at Guds løfter om Messias ble oppfylt. I Joh 1,45 sier Filip til Natanael: “Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.”
Olav Hermod Kydland