skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Åndens besegling
Frits Larsen -Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.

Det er pinsetid, og vi glæder os i det håb, som er foran os, at sommeren kommer med varme, med grøde og med høst. Vi har ikke sommeren endnu, men vi regner med den. Foråret er tegnet.
    Gud har givet alle dem, som tager mod Jesus i troen, et pant på det, som kommer gennem og ved Jesus. Han har givet Den Hellig Ånd som et segl, en besegling på noget, som er tildelt, men endnu ikke modtaget i fylden.
    I Skriftens betydning betegner et segl tre bestemte forhold:

1. at en handling er afsluttet og rede til at føres ud i virkeligheden. Profeten Jeremias købte en ejendom, skrev skøde og forseglede det (Jer.32,9-10 ). Jesus siger: »Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har giver mig at gøre.« Joh.17,4 , og han sagde.- »Det er fuldbragt.« Der er noget at forsegle.

2. Dernæst betyder seglet, at det nu er en andens eiendom. Sådan var det for Jeremias. Sådan er det for Jesus. »I er jo købt, og prisen betalt,« 1.Kor.6,20 , og Gud har beseglet grundvolden for hans hus her med ordene: » Herren kender dem, der hører ham til,« 2.Tim.2,19 . Den Hellig Ånd, som gives de troende, besegler os som Kristi ejendom.

3. Endelig betyder seglet sikkerhed. Det er ikke hvem som helst, der kan åbne et beseglet brev. Det er sendt sikkert under segl. Vi sendes gennem denne verden under Guds segl, og han vil, at vi skal komme godt fra rejsen og nå vel hjem. Beseglingen skal garantere. Vor adresse er himlen, og der skal brevets sande indhold blive kendt for alle.

Lad os da glæde os også over denne side af gaven i Den Hellig Ånd. Vi har fået noget færdigt i Jesus, vi hører ham til, og vi skal nå hjem til ham.
    Beseglingen siger også, at vi endnu ikke kan følge helt med i, hvad det er at være en kristen, et Guds barn. Vi lever i tro, men også i et levende håb ved opstandelsen fra de døde, og opstandelsen betyder netop noget med, at det er ført tilbage til det oprindelige igen.

Beseglingen gælder til forløsningens dag. Der er en sådan forløsningens dag for os, både fordi vi er i et legeme, som endnu ikke er forløst fra dødens magt, og legemet skal også forvandles. Ånden er pant på det. Men der er endda en forløsning, en verdensforløsning, når alt skal komme på rette plads, og da skal vi alle finde ud af, at Jesu værk er et fuldkomment værk, og at det ikke har været tilfældigheder i den store plan, men der er mening i den i alle måder.
    Vi bevæger os hen imod en stor åpenbaring, som får både salige Guds børn og skabningen til at juble, men hvor netop det fuldkomne tillige skal blive den egentlige smerte i fortabelsen, når det fuldkomne skal ses, men aldrig ejes.

Gud give os en glad pinse i den fred, som Den Hellig Ånd giver os ved Jesus. I ham er vor fred.

(Fra "Frits Larsen Biografi og udvalgte artikler og foredrag" - Dansk Luthersk Forlag 1970 - Missionsvennen 1956 Shafan 02-05-08
Flere afsnit fra bogen på Stenslands hjemmeside)