skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Slangen er mere end det.
Frits Larsen -  Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.

"Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: »Har Gud virkelig sagt,...."1.Mos.3,1
Slangen er mere end det, ligesom Jesus er mere end vejen.
Slangen viser sig aldrig som den, han er. Han kan ikke ville andet end bedrage.
Slangen er ikke skabt som djævel, men skabt af Gud. Det onde gjorde han sig selv til.
Engle faldt og blev liggende. Mennesker faldt og Gud sætter sin eksistens ind på at redde.
Han - Satan - er ikke blevet stående i sandheden, men er revet ud af den ved ulydighed. Satan kan tale sandhed, men det er tyvegods. Taler han løgn er det af ham selv - Han er løgnens fader. Vi ved ikke, når Satan blev prøvet. Alle, som skal sættes til noget, sættes på prøve.
Satan skulle blive sig selv i Gud, men blev sig selv - uden Gud.

1. Slangens træskhed viste sig. bl.a. i, at den talte. Det lokkede Adam og Eva. Før kunne kun Adam og Eva tale sammen og så med Gud.  En stemme mindede om Gud. Talen er en stor ære for menneskene. Slangen kom som ven. De anede intet til fjender. Alt syntes så trygt.

2. Slangens træskhed er dernæst, at han får bekræftet noget, som er omtrent sandt og så taler han med Eva, som ikke havde hørt Guds tale med Adam. Eva aner ikke slangens hensigt. I grundteksten står: Ja, Gud har jo sagt - - , og deri får han Eva i tale. og hun indrømmer. Gud havde ikke sagt: I må ikke røre derved. Der forløb Eva sig. Det er denne tilføjelse til Guds bud, Satan bruger. At overdrive eller udvide Guds ord er lige ondt.
Eva sagde det i bedste mening. Ordet skal stå, som det står. Slangen vil sige: "Nej, I må vel ikke nogen ting." Det siger han altid, også i dag.
Hebr: Skulle I ikke have lov at spise af alle træer?. Han vil fordreje sandheden i Evas indre. Eva mistænker ikke, er i god tro.
Så begynder Satan at tale Guds ord - "nyt lys". - Eva tror, han er udsending fra Gud. Guds ord skal fortolkes.

3. Eva bliver glad for at blive Gud lig  - Det er noget, som smager mennesket godt. Er det da noget galt i at nå Guds mål?
Mange har samme drøm. Engang skal vi blive det "Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er." 1.Joh.3,2
Det havde været svært at stå fast i Evas sted. Hendes hjerte er i overensstemmelse med det, Satan nu taler om.
Hun var glad for læremesteren. NB Alle fuldkommelsesdrømme.
Slangen rokkede ikke ved Guds ord - men fortolkede.
Eva blev nu var, at træet var godt - en lyst for øjnene. Hun så, at hun lige så godt kunne nyde. Hånden fulgte øjet.
Så er Guds hegn brudt ned. Slangen bedrog Eva ved sin træskhed.
I dette faldets øjeblik fødtes al verdens sorg og tårer.  "men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus." (2.Kor.11,3).
Et lyspunkt er, at slangen bedrog  - Eva blev bedraget.
Adam og Eva var ikke et par forhærdede syndere med det samme. Der er forskel på syndere i dag og Adam og Eva på faldets dag. De blev ikke til djævle.
Adam og Eva som et par af de bedste kristne, som blev bedragne. Og dog, ingen af os har været syndfri.
Vi må prøve at være samtidige med dem, vi læser om i Skriften.
Slangen hadede Eva, fordi hun havde løfter fra Gud. Han ville fælde hende. Og derefter ville han fælde Adam gennem hans kærlighed til Eva, gennem den kvinde, Gud havde givet ham, det bedste, Gud havde givet. Eva gav Adam det i allerbedste mening.
Adam lyttede til sin hustrus tale - det var hans fejl. (v.17)
Adam overrumpledes i kærlighed. Måske ville Adam følge Eva - Måske ville de følges ad i døden.
Hvilken opvågnen?
De lærte det onde at kende - men de havde ventet noget andet. De kendte, at de var syndere. Hvis bare et af djævelens ord blev sande, ville han gå til. Alt, hvad han taler, er løgn.
Håbet om at blive som Gud blev til at blive som syndere. Før faldet kendte de ikke skam, fordi de var i Guds vilje.
Andre har mistet evnen til at skamme sig - ingenting at skamme sig med - de har ingen skam.
Adam og Eva var ikke forhærdede syndere, men forførte.
Forhærdede kalder synd ære (Fil.3,19), (Salm.10,3)
Man kan synde mod naturen, - Rom.1,26: Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, - (1.Kor.6,9 - Jud.10) - til det bliver unatur. De synder med en ødelagt samvittighed. Det sker i stor stil i dag, at folk synder frit i lyset, bare man kan undgå borgerlig straf. "Syndere i sommersol" - Synden er naturlig og anderkendt. Man har sat forståelse af tingene som garanti for det tilladelige. Adam og Eva oplevede, at synden blev dem syndig.
Det gode blev dem til død. Man når aldrig Guds mål med slangemidler.
Synden - at overtræde Guds bud - afklæder os, enten vi er os det bevidst eller ej. Så søges dækning.
Det er et fint træk, at Adam og Eva søger dækning. Der er en fin skamfølelse i dem. Det var et fint værn, at de havde noget at skamme sig med. Figenbladet er ikke udtryk for noget ondt, men noget fint i ulykken.
Verden var nu helt forandret. De ser alt anderledes. Nu føler de angsten. De aner nu dødens virkelighed. Hvad vil nu Gud sige?
De bliver rådløse. Hvor skal de skjule sig.
Herrens nærhed allevegne er de troendes tryghed og de vantros angst.
Gud ser sine børn forsvinde bag træerne.
Det skærer ham i hjertet. Hans hjerte søger at hjælpe - "Adam, hvor er du?"
Opgøret må være frivilligt. En synder må løses indefra. Som han lokkes ind i synden må han lokkes ud af den. Gud vil nu se at få personen til at ændre retning.
Adam taler sandheden. Han undskylder ikke, at han skjulte sig - forklarer sagen. Han er hæmmet af sin angst. Gud hjælper ham frem i lyset.
Psykoanalysen får mennesket frem i lyset af sig selv til menneskelig løsning, og så erstatter den Guds hjælp. Farlig modsætning til kristendom. Hvem fortalte dig, at du var nøgen.
Kundskabens træ er blevet til samvittighedens stemme. Adam skal nu bedømme sig selv med samvittigheden. "Dersom vi bedømmer os selv, skal vi ikke blive dømt."
Adam skød ikke skylden på Eva -
Gud har aldrig givet løfter til dem, som skød skylden på Gud eller, som skød skylden på andre. Heller ikke her -
Der står en, som taler vel om kvinden, takker Gud for hende og så bekender han, at de syndede sammen. Adam skulle have vogtet hende og vogtet haven. Han kender sig skyldig og overrumplet. Forklaringen er ikke udtryk for forhærdelse.
Det er muligt, Adam ikke har hørt samtalen med Eva.
Gud bebrejder ham blot det, at han lyttede mere til kvinden end til Guds ord.
Slangen talte måske ned i hjertet - Slangen taler endnu i dag i vore hjerter, så end ikke vor nabo kan høre det.

Gud vender sig nu til Eva: "Hvad har du gjort."
"Ser du ikke hvor ulykkelig du har gjort Adam?"
Guds ord vurderer kvinden anderledes, end vi gør det.
Paulus har sit syn på kvinden fra 1.Mos.3. Han ved, kvinden er ikke skabt til at være herre over manden.
"Jeg blæser prof. Hviberg en lang march i dette stykke, når han mod Guds ord siger, at Paulus var kvindehader."
"Tager ikke andre skade af at være kvindelige præster, så gør kvinden det selv! Der sprænges noget i hende." Guds love gælder endnu. - "Hvorfor regnes mænd højere end kvinder?"
Manden skal herske i Kristi kærlighed.
Vi diskutere ikke, hvad Guds ord siger, det adlyder vi.
Slangen ville, at Eva skulle være over manden. Eva siger: Jeg mistede alt ved at lytte til slangens røst. Fordi kvinden er mere følelsesfuld, er hun lettere at narre end en mand er.
Thi to, som elsker hinanden,
kan volde hinanden mer' ondt
end alle de argeste Fjender,
som hævner sig Jorden rundt;
og to, som elsker hinanden,
kan læge de ondeste Saar
blot ved at se paa hinanden
og glatte hinandens Haar.
Viggo Stuckenberg

På faldets dag gav Gud løftet om ham, som skal nedbryde djævelens gerninger.
Gud satte fjendskab mellem mennesker og Satan. Ingen elsker Satan. Der er en grænse. Enkelte har brudt grænsen og har solgt sig til Satan, så de får hans hjælp.
Adam og Eva skilles fra Livets træ, for at de ikke skal leve evigt som syndere.

"Er vi kloge nok, er vi også gode nok" , nej, for Satan er den klogeste, og han er ond. Vantro er også ond.
Faldet i engleverdenen er irrationalt. Synden er irrational. Faldet er sket for den synlige skabning. Måske hovmod er anledningen (Esajas 14) (Ezekiel 28)
Vi hovmoder os over vore erfaringer  -  slangeord. Gud reddede Paulus v. en torn. Satan blev ikke stående i sandheden - han ophøjede sig ved gaverne.
Hvem har givet os gaverne? Gaver bliver aldrig fortjeneste - hovmode sig over Guds gaver er dødsfejl. At tage sit liv i egen hånd. - Det er satanisk, Slangens fald kan ligge på den linie.
Kvindens sæd - Kristus - overføres til Jesus - din sæd og Kristus fik navnet: kvindens sæd. Jesus er den eneste. Kvinden frelses gennem sin børnefødsel
Satan tog bolig i en slange
Gud tog bolig i et menneske
(Se kampen mellem dem  (Matt.4))  
Satan er bibelkyndig - klæder sig i Peters dragt.
Når mennesket vil gøre Jesus til konge - er det Satan, der står bag. Sidste incarnation er Antikrist.
Jesus mærker altid, hvem der står bagved.
Golgatha bliver Satans længslers mål.  Benytter sig af det gode, for at nå det onde mål.
Satan får folket til at tro, at det er godt, at en dræbes for at folket reddes.  Profetien var rigtig men indgivet af Satan.
Selv på korset: Lad ham kun stige ned af korset, så vil vi tro.
Satan mener, at stiger Jesus ned, taber han - dør han, taber han. Men djævelen tog fejl Kol.2,15 / Joh.12,31 .
Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund,
så rokkes ej muren i stormvejrets stund,
og arnen skal stå i læ af korsets tegn,
så hviler jert hjem bag det tryggeste hegn!
Hvor korset står vagt,
taber mørket sin magt.
Jacob Paulli 1878

Det er aldrig smertefrit at kæmpe mod Satan. Satan bed Jesus i hælen. Jesus led.
Men Jesus knækkede brodden, Død hvor er din brod? Den sidder i Jesus, brækket. Hebr.2,14-15 Slagene mod Jesus knuste Satans eget hoved. Hvor korset står vagt taber mørket sin magt.
Guds visdom overgik Satans træskhed.
Gud bruger helvedes knuselov til at føje dem ind i forsoningen.
Gud brugte det onde - misbrugte det onde - til at tjene det gode. Djævelens skriftfortolkninger dør aldrig ud.
Påskemorgen overgik Satans begreber.
Slangens hoved knust.
   
( Fra manuskriptsamlingen "bibeltimer og prædikener - 1.Mos.3" af Frits Larsen  -  venligst stillet til rådighed af familien til gengivelse på Shafan. - 11.08.07)