skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Stedfortræderen 2.Kor.5,21 .
Frits Larsen -  Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.
 
Den som ikke kendte til synd ( ikke havde føling af den i sin person), har Gud gjort til synd for os ( i stedet for os)  for at vi skulle blive Guds retfærdighed i ham. (og kun i og ved ham)

Om stedfortræderen for os.

Gud er til. Vi skal alle se ham.
Jesus er til. Vi skal alle se ham.
Vort menneskesyn er at Jesus døde for vore synders skyld af medlidenhed med os.
Guds tale er, at han gjorde Jesus til synd i stedet for os, så han var den syndige i vort sted. Han alene var den skyldige.
På nåden i Guds hjerte,
som Jesus frem har bragt,
da på sit kors med smerte
han dødens gru har smagt,
jeg nu alene bygger
min tro og salighed.
I alt han mig betrygger,
den onde til fortræd.
(C.O.Rosenius)
Jesus kom for at bære verdens synd. Johannes Døberen talte ret, da han sagde "Se det Guds lam, som bærer verdens synd."Joh.1,29.
    Vi ved ikke, hvad det rummer. Det egentlige er ikke at vise os Guds faderlighed eller kærlighed, men at bære verdens synd ind til soning. Han viser Guds faderlighed for dem, han bliver frelser for.
    Jesus gik ind i vor verden.
"Var jeg ikke kommet og havde talt til dem, havde de ikke haft synd; men nu har de ingen undskyldning for deres synd. Den, der hader mig, hader også min fader. Havde jeg ikke gjort de gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke haft synd; men nu har de set, og dog hader de både mig og min fader." Joh.15,22-24.
    Hadet betyder, at det hindrer mig i at tro. Jesus er et med vor synd, men vi kan ikke se det.
Jesus døde derefter for og i stedet for os alle. Jesus døde for alle, fordi han bar verdens synd.
    Soningen for verdens synd er sket. Jesus er forløsningen = syndernes forladelse i ham.

Den ejendom som købtes
med Kristi dyre blod
hvortil jeg engang døbtes
kun den er fast og god;
den hviler på Guds hjerte
og på det gavebrev,
som under dødens smerte
Guds søn med blodet skrev.

Mens vi endnu var fjender
vor Gud forsonet blev
og hvad der end mig hænder
jeg tror Guds gavebrev.

Men Jesus er mere end forsoning
Rom.5,21: "..for at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre."
Forløsningen er vundet ved Kristi dyre blod
og fred med Gud på dette fast er grundet - -
(Lina Sandell)
og alligevel er der mere.
    I Kristi herlige sejr ligger, at Guds hellige lov, som blev åbenbaret for Moses ved Horeb, og som Israel bærer på, og som er lagt i vort sind er opfyldt i og ved Jesus.
    Loven er ikke os uvedkommende, men vi magter den ikke. Jesus har magtet den, selv om vi ikke kan se det. Vi vil bare citere C.O.Rosenius her:
    "Jeg må da vidne og bekende, at jeg har fuldkomment opfyldt loven, ikke i mig, men i min stedfortæder. Alt Jesu værk er mit. Jeg har gjort, hvad Jesus har gjort, fordi han er min stedfortræder, og alt han har gjort og er blevet er alt min personlige ejendom"

    Jesus skulle ikke opfylde loven, eller retfærdigheden, men jeg kunne ikke.
Se opfyldt er nu loven og gaven givet er. - -
Men det er mere.
    Kristus er også min retfærdighed. Han er mere end det. Han er med den altid gældende forsoning også menneskenes retfærdighed for Gud.
    Det er Guds evige kapital.
Som han tildeler enhver, der kommer til ham  - syndernes forladelse i Jesus tilkender han den, som kommer, og som ikke kan rettes op ved Mose lov fuld retfærdighed, Jesus.
      ikke fordi du omvender dig
      ikke fordi du angrer og gør bod
      ikke fordi du gerne vil tro og takke,

men udelukkende, fordi din stedfortræder er din retfærdighed.
Ja midt i min smerte for synderne her
alt fredfyldt og godt i Guds hjerte dog er,
og jeg er for ham helt retfædig og ren;
thi en er for alle retfærdig og ren ja en.

Hans herlighed skjuler hver plet og hver men;
thi en er for alle retfærdig og ren.

("Med Gud og hans venskab" C.O.Rosenius)

hver dag - hver nat - alle dage.

(Fra manuskriptsamling "prædikener" af Frits Larsen  -  venligst stillet til rådighed af familien til gengivelse på Shafan. - 28.09.07)