skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Troen kommer af det, som høres. Rom.10,17
Frits Larsen -  Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.

Mellem alt vigtigt viser det sig at være noget af det vigtigste, at vi møder Jesus. Det har vist sig, at han har det med sig, vi savner.
    Herren har valgt at forbinde os med sig ved Troens Hemmelighed. -   
Adam fik troens mulighed til liv. Ved at tro, hvad Gud sagde, kunne han blive i samliv med Gud og hindres i at synde sig fra Gud. Troens væsen er nemlig at udelukke synd. Men troen beror på den, som taler, på at Jesus møder os. -
    Vi vil møde Gud med et, vi formår. Du går i kirke - hvorfor? - Beder  - hvorfor? lever moralsk rigtigt - hvorfor?
Tror du Gud er tilfreds med det. Loven er mellem Gud og os. "Loven er Guds Hellighed og hellige vilje udtrykt i menneskelige ord og for menn. bevidsthed." Bjergprædikenen - (Matt. 5-7 )
Den gør os kolde, hårde, . . dødssyge - slår os ihjel - gør os strafskyldige.
Og dødssyge søger ikke læge.  Til den dødssyge kommer lægen - Evangeliet om Jesus.
A.    Man kan ikke vælge Gud. Ham kan man få. Ellers ville Gud bare være en afgud.
       Man kan ikke vælge Jesus. Så fik man ham efter vor evne. Vi har ham, før vi kan vælge. I evangeliet forkyndes:
        1)    Gud har udvalgt os i Kristus før verdens grundlæggelse. Ef.1,3-4
        2)    I har ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt eder. Joh.15,16
B.    Vi kan heller ikke vælge vor frelsesvej. Ingen har tænkt den på jord.
        Jesus er vor frelser efter Guds plan. "Et legeme beredte du mig" Hebr.10,5
        "Jeg er kommet for at gøre din vilje" 2.Kor.5,18-20   - idet han ikke tilregner. Alt dette er fra Gud. 
        Dette må du høre og tro.
C.    Vi kan ikke vælge at tro Evangeliet om Jesus, men ved forkyndelsen af evangeliet overtales vi til at tro. Ordet vækker vort øre.             Kristi Ord, evangeliet nævner mit navn. "Jeg søgte dig, før du søgte mig."  "Jeg søgte dig, -  du er dog uværdig."
        Rom.10,17   Det troens Ord - "..og det ord er troens ord, som vi prædiker." Rom.10,8 Jeg falder i nådens favn Ap.G.13,38-39
        Det, du tror, har du.
D.    Ved troen, som er født ovenfra, retfærdiggøres vi i Himlen.
        Troen er midlet. Du må få min fyldepen! - Du tager imod den. - Anledningen til, at du fik den, var ikke, at du ønskede min pen.             Det har du aldrig drømt om. Men at jeg havde en pen, jeg tilbød. Ved den retfærdighed, som er  - Rom.5,18  - før vi tror, kan vi         tro. Troen står ikke i stedet for Jesus retfærdighed, men kommer ved den.

Vov kun dig dristelig,
tro, hvad Jesus har gjort for dig!
Det var Fad'rens evige råd:
Mennesket frelst af idel nåd'.
Jesus Guds Søn, har det gjort.

Vov kun dig dristelig,
tro, at han har gjort alt for dig!
Sejren vuindet forlængst han har.
Slangen knust, som jo mægtig var.
Åbnet os Himmelens port.

Vov kun dig dristelig,
tro, at han har gjort alt for dig!
Du har intet, blot synd og skam.
Pris alene Guds dyre lam,
som os har købt med sit blod.
(C.O.Rosenius)
Du kan ikke tro,o, men kære så hør:
Gud har jo sin søn for os givet!
Kom hid, kom til korset, se lammet, som dør.
Dets blod har erhvervet os livet
og synden fra verden borttaget.

Og har det nu virket så kraftigt hos Gud,
at han helt tilfreds kunne blive
og blot for dets værd dig nu tager til brud
og Himmelens skatte dig give.
Så lad du og dermed dig nøje.

Ja, blodet, som randt, det er rundet for dig,
Gud vil den forløsning antage.
Den gælder for alle, for dig som for mig.
Skønt tusind synder os plage.
Dets værd er dog evigt det samme.

Så søg da alene hos Kristus din ro;
thi der er du tryg i al fare.
Bliv liden, bliv barn, bliv enfoldig og tro,
bliv en blandt de synderes skare,
som kun ved at takke og love
(C.O.Rosenius)
Nåden er i Guds hjerte. Retfærdiggørelsen føles ikke. Troens retfærdighed - ikke Jesu personlige retfærdighed.


(Fra manuskriptsamling "prædikener" af Frits Larsen  -  venligst stillet til rådighed af familien til gengivelse på Shafan. - 10.10.07)