skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst
Joh 14,27.

Jesu fred! Hvad er så saligt som den? En synder, som går fredløs og uden Gud i verden, hvad har han vel, som kan glæde hjertet? Og hvilke lidelser bliver ikke lette at udstå for en troende, når Jesu fred hviler i sjælen, når han viser os sine gennemborede hænder og siger sit: Fred være med jer! Da forsvinder al vor sorg.

Når Jesus drager os ind til sig og lader os hvile i hans kærlighed, da bliver byrden let. Jesu nåde og fred er bedre end al verdens rigdomme.

Marius Giverholt - "Se på Jesus"
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2015


Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Frits Larsen arkiv
e-pub 

Jesus beder for Guds folk  - PDF-fil
Af Carl Fr. Wisløff - "Sådan er Jesus"
Om vi fik en ydre enhed i stand mellem alle, som kaldes kristne, således at alle eksisterende kirkesamfund blev sluttet sammen i en stor fælles kirkeorganisation, så ville dette ikke være den enhed, Jesus har i tankerne her. For det ville ikke være en enhed i lighed med Faderens enhed med Sønnen. Det ville bare være en menneskelig organisation, bragt i stand ved flinke folks handlinger og kompromis`er.
De fire F-ene 
Af Johnn Hardang - P7 Kristen Riksradio
Pinsens oppdrag er at evangeliet må forkynnes for alle mennesker på deres egen dialekt. Så de forstår det. Og så de kan ta imot det. Det var dette som skjedde i Jerusalem. Og det er dette som har skjedd i de to tusen årene som siden har gått. Men skal vi fortsatt lykkes, trenger vi mer enn menneskeord og menneskekraft. Vi trenger å få høre evangeliet om Jesus, forkynt i Den Hellige Ånds lys og kraft!
Hebr 4,14 - Andagt
Øivind Andersen - "Ved Kilden"
Ypperstepræst betyder, at han repræsenterer os over for Gud. Det, han gælder for hos Gud, gælder vi for i Guds øjne. Denne ypperstepræst har frembåret sonofferet for vore synder og er gået ind i helligdommen med sit eget blod. Der har han vundet en evig forløsning.
Bibelsk Tro Hjertets teologi
Av Göran Holmgren -  Bibelsk Tro nr.3/2016
Rosenius forkynnelse og sjelesorg
Gjennom evangeliet må vi også hele tiden bli trøstet og renset i vår samvittighet, frelst og lykkelig i nåden. På denne måten blir det alltid sann og levende helliggjørelse, virket av Ånden. Ikke bare noe selvgjort, dødt og utvortes.


Gleden i Herren er vår styrke - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Vejledning til fred"
Vi skal nå se på de to hovedsynder Paulus nevner først: utukt og gjerrighet. Den ene er grov og vederstyggelig, men ingen vil erkjenne hva den andre er! Den ene kan man bittert beklage, men man hører sjelden noen beklage seg over den andre. Den får ofte et annet navn, og man unnskylder den: jeg må jo forsørge meg og mine, og det er ikke gjerrighet.

Troens lydighed - PDF -
Af O. Hallesby - "Troens lydighed 1934"
Saa kommer Gud og forstyrrer det hele. Til sin Forfærdelse faar dette religiøse Menneske at se, at Gud er noget andet end Religion. Det ser nu, at det med al sin Religiøsitet endnu ikke har forhandlet med Gud, men kun med sig selv. Nu først opdager det, at Gud ikke vil have dets Religion, men dets Hjerte, dets Vilje. Men det har dette Menneske jo hidtil aldrig tænkt paa at give Vorherre
Nyt Liv 2016-1 Fra Nyt Livs blad 2016 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladetEksempler fra bladet:

Jesus – den første og den sidste  - Af Hans Erik Nissen

Hjertets svar i mødet med min Frelser og Forsoner er frelsesjubel. Den er født af Kristus-fylde, og det er nåde over nåde. Du må sige med Paulus: Nu har jeg fuldt op! Jeg har overflod! Jeg mangler intet!

Med håb imod håb - Af Frank Jacobsen
Det er vigtigt for troen, at øjnene ser virkeligheden – for ellers bliver troen ikke fast på Ordet, men luftige og uhåndgribelige drømme, som intet tåler, fordi den intet virkeligt tror.

Jagten på det sande discipelliv - Af Mikkel Vigilius
Sådan kom jeg til tro XV

Jesus døde ikke, for at vi skulle blive bedre, men for at frelse os fra os selv, for at frelse os fortabte.  ......
Vi skal ikke engang kæmpe for at tro. Vi må bare se sandheden om vor egen fortabte tilstand i øjnene. Så kommer behovet for Jesus helt af sig selv. Med desperat styrke. Det er troen. Og så må vi sige: Tak Jesus!”


Omvendelsen til Kristus - PDF -
Af Aksel Valen-Sendstad- "fra Farvel til religionen"
Når Jesus altså kalder omvendelsen og troens nye liv for en ny fødsel og en fødsel ovenfra, af Gud, vil han understrege, at det at blive og være en kristen er noget fundamentalt anderledes og nyt i forhold til, hvad vor natur og religiøsitet tidligere har erfaret og bygget på. Det drejer sig om sandhed i modsætning til løgn, lys over for mørke, liv over for død.

Skriftens klarhet PDF-fil
Odd Eivind Stensland- "Bibelsk Tro nr.4 2007"
”Skriften kan ikke feile. – Jeg tror tillitsfullt at ingen av dens forfattere tok feil. – for det er sikkert at Skriften lyver ikke. – Skriften overensstemmer alle steder med seg selv. – det er umulig at Skriften skulle motsi seg selv, det bare synes slik for de uvettige og halsstarrige hyklere. – Hele Skriften er tilskrevet Den Hellige Ånd” (Luther).
Påsketekster
Flere
Det er så mange Jesu “venner” og “disipler” som ikke venter på en “oppstandelseskristendom” i sitt liv. De er like redde for den som disiplene var det den gangen. -----
Jesus måtte dø
Af Gudmund Vinskei - Bibelsk Tro nr2/2009
Jesus måtte dø. Som stedfortreder måtte Jesus dø. Han som er liv og lys. Han som er Guds egen sønn, måtte smake døden i vårt sted.

Getsemanes seier
Fredrik Wisløff - Bibelsk Tro nr2/2016
Jesus måtte gjennom Getsemane. Uten Getsemane ville Golgata ikke ha blitt soningsstedet.
Under oljetrærnes skygger
Av Søren Dahl - Bibelsk Tro nr2/2016
Der inne under oljetrærnes skygger kom angsten veltende inn over vår Frelser. Fra dypet av hans sjel utbrøt han: ”Min sjel er bedrøvet inntil døden!” (Mat 26, 38).
Fodvaskningen
Odd Eivind Stensland - "I lys af Ordet"
Det er bare urenhet som vandringen fører med seg som stadig må renses. Samtidig eier du en annen renhet som er fullkommen. Hva betyr dette?
Profetier om påsken - PDF
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro nr 2/2007
Men der på veien fikk de en mektig innføring i det profetiske ord. lkke minst fikk de se de siste dagenes begivenheter i et nytt lys. ... En forunderlig bibeltime langs en landevei. Virkningen uteble ikke. Hjertene deres begynte å brenne. Ordets lys og varme berørte dem på en mektig måte.

Påskenøglerne 
Af Asbjørn Aavik - "Efter påskemorgen"
Timen er kommet. Der rasles med himmelnøgler. Sejrsnøgler. En »nådenøgle« - noget uforskyldt og ufortjent skal lukke mig videre frem til Paradis - til »Abrahams skød«, som Jesus selv sagde, da han var i verden.

I Getsemane  - PDF-fil
Af Carl Fr. Wisløff - "Ordet om Korset"
Å, vi som mærker den søvndyssende indflydelse fra vor gudløse tids atmosfære snige sig ind over os troens folk - lad os ikke falde tilbage på vore egne ressourcer. De slår ikke til. Lad os heller ikke regne med, at andre kristne kan være stærke nok til at bære os gennem verden. Men se hen til Jesus!
Må jeg bekende min synd for mennesker? - PDF -
Af Gudmund Vinskei - "Virkelig fri"
Syndernes forladelse bygger ikke på din bekendelse - hverken for Gud eller mennesker. Men der er mennesker, der kører fast i, at de igen og igen må bekende for Gud og mennesker. De tror, at kun bekendt synd er tilgivet synd. 
En dag med Jesus
Af Hans Erik Nissen - "Mellem liv og Død"
Hverdagen er et lille stykke af livet. Derfor rummer den også meget af det, som er det egentlige i hele ens liv. For den kristne er den først og fremmest en vandring med Jesus, hvor sindet er fyldt af glæde og tak til Ham, der kom og slog følge med en.
En åpnet dør (2016) 
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Du synes kanskje alt er stengt. Du føler deg helt utenfor. Eller kanskje innestengt og innelåst. Men stengte dører er ikke stengt for Gud. Han baner vegen der veg ikke er, sier den gamle sangen.
I Kristus - PDF -
Af Ludvig Hope - "Hjelp til Fred"
Heller ikke en kristen som engang fant ham, kan bli ferdig med dette spørsmål. Det er som en revisjon vi atter og atter må ha på vårt livs regnskapsbok, som en kjølhaling på vårt livs skute for å holde bunnen ren.
Evangeliet forkyndes for fattige   - PDF -
Øivind Andersen - "I sjælesorg hos Jesus"
Jesus selv er svaret. Dette vil Jesus, at vi skal indse og tage imod. Først da er han det, han er kommet til verden for. Men vi tager ikke imod det, før vi indser sandheden om os selv. Evangeliet forkyndes ikke for andre end fattige. Kun de, der indser deres fattigdom, tager imod det.
Hvem har brug for en frelser? - Juleandagt - 
Af Immanuel Fuglsang, Herning
Det er nemlig sådan med os mennesker, at det faktisk ikke automatisk står godt til med os, når det gælder om at være i det rette forhold til Gud. Det er jo netop derfor, vi har brug for en frelser - eller en redder.


Luk min mund  - (Digtsamling)
Af Leila Drachmann Vigilius, Hillerød


1) - Luk min mund mens jeg stadig er her på jord
At den ikke først lukkes ved dommens ord
Lad den gerning ske, at min mund bliver stum
Så evigheden ikke bliver fortvivlende grum
Gør mig tavs i mødet med dine bud og din dom
At jeg ikke bedrages og tror at jeg er from

2) - Slå alt hvad jeg kommer med ud af mine hænder
Og frels mig fra mit eget, der øjnene blænder
Afdæk min skæbne, mens du stadig viser nåde
Så jeg aldrig må gå glip af din frelses-flåde
lad mine øre høre dit råb og dit kald
At jeg må modtage tilgivelse for synd og fald

3) - Lad mig på dommens dag frimodigt kunne sige
Jeg ved, at jeg i dag må Komme ind i dit rige
For således elskede du verden og greb ind
Iklædte mig Jesus og rensede mit sind
Han er min frimodighed og evige dybe fred
Han har sonet alt, så du ej længere er vred

4) - Om blot mine ord kunne beskrive min glæde
For det er mere end stort, jeg hos dig får sæde
Du elsker mig helt uden den mindste grund
Og stik imod al fornuft, er jeg et fund
Ja I dine øjne er jeg vidunderlig og skøn
For du ser mig i lyset af din ophøjede søn

 Leila Drachmann Vigilius


Evnen til at bedømme ånder 
Af Immanuel Fuglsang, Herning
Og det er meget vigtigt at lægge mærke til vers 7 i samme kapitel, hvor der står: ”Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn”. Dette understreger tydeligt, at den enkeltes tjeneste skal være til gavn for de andre – og dermed for sammenholdet i den kristne forsamling.

Kom som du er - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Vejledning til fred"
Jeg så til slutt at jeg hadde søkt etter lyset i mitt eget hjerte. lstedenfor å høre hva Gud sa i evangeliet, søkte jeg etter følelser og vitnesbyrd i mitt indre. Derfor hadde jeg bare fred så lenge som jeg følte det godt.

Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 3 bøger.
Nyt Liv nr.3-2015

69 sider / 25 kr
Karl K. Riis: Guds barn jeg er
Karl K. Riis er tidligere bibelskolelærer på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. I denne lille bog videregiver han i sit klare og ligefremme sprog en afgørende, sjælesørgerisk hjælp for den, der ikke ved, om det nu også gælder mig: Kan jeg – sådan som jeg er – synge med på de ord: Guds barn jeg er?
Nyt Liv nr.3-2015

69 sider / 50 kr
Marius Giverholt: Se på Jesus
I denne bog får du 31 små stykker til morgen og aften med et enkelt bibelvers, efterfulgt af en kort og enkel tilegnelse af bibelverset – nogle gange formuleret som bøn. Der er evangelisk trøst og kraft i de små stykker, og ikke mindst rettes blikket mod, at “vort borgerskab er i Himlen“ – hos Jesus.
Nyt Liv nr.3-2015

278 sider / 250 kr.
Martin Luther: Jesu afskedstale

I Johannesevangeliet kap. 14-16 kan vi læse “Jesu afskedstale“ til sine disciple. Luther havde et helt særligt forhold til netop disse ord i Skriften, og det mærkes tydeligt på de prædikener, han holdt. Luther går med bibeludlæggerens grundighed i dybden med de enkelte ord, suger al den evangeliske kraft til sig, og forkynder om Jesus i et sprog for almindelige mennesker. 

Bogen er nyoversat og kommer i to bind. Del 1 udlægger kapitel 14.

Nyt Livs Forlag

Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91
E-mail: svag@info.dk

Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller via Bethesdas Boghandel.  nytliv.dk
Uddrag fra bøgerne på NYT Livs hjemmeside: Guds barn jeg er - Jesu afskedstale - Se på Jesus

Når Herrens Ånd viger - PDF -
Af Asbjørn Aavik - "Vraget sølv"
Det sidste, Skriften siger os om kong Saul og dommeren Samson, er dette: - Herrens Ånd veg fra dem.
De fortsatte med at leve, men ...
Du og jeg kan fortsætte i menigheden. Jeg kan fortsætte med at prædike, rejse som missionær og forkynder. Men det hele er sorte og døde kul på en gammel ovnrist. Engang var det glødende kul, som en engel havde hentet fra Himmelens alter.

Den gamle strid - PDF
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter"
Nogle er så langt ude på marken, at de kun tænker på og arbejder for andres vel - enten på det sociale område ved at deltage i almindeligt humant arbejde eller på det religiøse område ved at støtte missionsvirksomhed af forskellig art. Men selv er de aldrig gået ind ad den snævre port. De har aldrig set sig selv som fortabte syndere og derfor heller aldrig oplevet frelsen i Kristus. Deres nidkærhed for Gud har straks vendt sig udad mod tjenesten for ham.

Guds ord og musikk - PDF -
Af Dag Risdal - "Hyrdekallet i kristen sang og musikk"
Jeg må si at mye av den musikk som man i dag fører inn i Guds rikes arbeid, er som en femtekolonne fra sjelefienden. Den undergraver i virkeligheten vårt arbeid. Den fører en ånd med seg som ikke er av Gud. ....  Den kan ganske enkelt ikke brukes til å fremme Guds rike (Øyvind Andersen)
Når vi skal prøve å motarbeide vår tids åndsmakter kan vi umulig bruke og godta den musikk som hedningene bruker for å påkalle de samme åndsmakter.  - udvalgte citater -
Sand åndelig fornyelse - PDF -
Af Niels Ove Vigilius - "Hvad er vort budskab?"
Må Gud midt i vor tids menneskecentrerede og selvforgudende 'åndelighed' og alle vore febrilske fornyelsesbestræbelser forny os i troens erfaring af sand åndelig fornyelse som Helligåndens suveræne værk.
Omvendelse og tro - PDF -
Af Jan Bygstad - "Menigheden i bibelsk perspektiv"
Hvor forkyndelsen ødelægges, omformes til noget andet end det, Herren har bestemt den til at være, eller udarter sig til vranglære, der mister også Guds folk hele dets eksistensberettigelse. Dette kald betyder, at den kristne menighed er sat til at være Guds mund i verden.

Derfor står verden    PDF-fil
Mikkel Vigilius - "Ved evangeliets kraft"
"... Gud har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse" ( 2 Pet 3,9).
Derfor står verden! Fordi Gud vil, at flere mennesker skal gå over fra døden til livet. Derfor holder han himlens port åben - endnu. Men ingen ved hvor længe! Når Jesus kommer til verden anden gang, kommer han ikke for at bringe frelse, men for at bringe dom.
 Den kristne forkyndelse - PDF -
Af Niels Ove Vigilius - "Vejen mellem afvejene"
Den kilde, den kristne forkyndelse skal øse hele sit indhold fra, er ikke noget menneskes hjerte, men alene Guds. Og hvad der bor i Guds hjerte, det ved vi alene fra Hans eget åbenbaringsord til os i Den hellige Skrift. Det er den kilde - og ingen anden - den kristne forkyndelse skal øse hele sit indhold fra. Det er den norm, som alene afgør, hvad kristen forkyndelse er.
 Forførelse af de kristne - PDF -
Af Gunnar Nilsson - Lov og Evangelium 2015 - Nr.04
Forførelsen kommer fra det som skulle være hellig. Det var der inne forførelsen holdt til – fra det som skulle være sentrum i gudsdyrkelsen, i forsamlingens sentrum. Derfra kom det. Der begynner det alltid, i ledelsen av kirker og gamle vekkelsesbevegelser, i deres høyskoler og deres utdannelse og blant deres forkynnere.
Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius

Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.