skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

Gud er vor tilflugt og vor styrke, altid at finde som hjælp i trængsler
Sl 46,21

Det er Herrens store barmhjertighed, vi kan takke for, at det ikke er forbi med os. Jeg har ikke våget, bedt eller lyttet til Åndens stemme, som jeg skulle. Hvis Herrens trofasthed ikke havde været så stor mod mig, havde jeg nu været langt borte fra hans nådestol.

Men Gud har været min styrke! Så mange farer mødte mig, så megen angst overmandede mig, når jeg har set, hvor mit bedrageriske hjerte har kunnet føre mig hen. Men du, Herre, har været min hjælp. Du har båret mig gennem det alt sammen, ja, du holder mig i din trygge favn også i denne stund. Vær mig altid nær, sådan som du har været indtil nu. Frels mig for dit navns skyld!

Marius Giverholt - "Se på Jesus"
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2015


Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Frits Larsen arkiv
e-pub 

Guds barn trenger å bli bevart - PDF -
Af Henric Staxäng - Bibelsk Tro nr 3 2003
I ordet får du kjenne kraften av Jesu blod, som renser fra all synd, og i ordet får du kjenne Jesu navn. Hans navn får du påkalle i all nød. Det er i hans navn, i vår Herre Jesu Kristi navn du trenger å bli bevart.
Johannesevangeliet kap 15,19 - PDF -
Af Martin Luther - Jesus Afskedstale bd.2
Luthers prædikener er en enestående hjælp til at trænge ind i hele betydningsfylden af de ord, Jesus taler – til dom over selvretfærdigheden og til evangelisk trøst og styrkelse af det svage mod. 
Denne prædiken er over Joh 15,19: Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.
Bibelsk Tro Læren
Av Martyn Lloyd-Jonesn Bibelsk Tro nr.5/2016
... Alt dette kommer inn under overskriften å ”si sannheten i kjærlighet”. Hvorfor blir slik tale avskydd i dag og ansett for ”ukristelig”? Fordi sannhetsbegrepet som noe definerbart er borte, og vi er ved å erstatte det med en slapp, sentimental forestilling om enhet og fellesskap .
Hemmelig synd
Av Gudmund Vinskei Bibelsk Tro nr.5/2016
Hemmelig synd er det som et menneske henger fast i, er bundet av, unnskylder på alle mulige måter, bagatelliserer og ikke vil bekjenne eller bryte med. Hemmelige synder er ofte det de gamle kalte ”skjødesynder”, synder som et menneske kjeler for og helst ikke vil gi slipp på.
Guds sanne profeter og de falske profeter
Av Carl Fr. Wisløff Bibelsk Tro nr.5/2016
Det ordet vi har lest i dag viser oss ett av kjennetegnene på de falske profeter. De åpenbarer ikke din misgjerning. Sier Guds ord. De kommer med mangt som de sier de har sett og forstått. Og det ber de deg tro. Men de tar ikke et alvorlig oppgjør om dine synder.


Rett tale om håpet - PDF -
Guttorm Raen - Bibelsk Tro nr1/2003
At håpet er lite framme i forkynnelse og vitnesbyrd, har nok sammenheng med at bevisstheten om evigheten og evighetsalvoret er svekket. Vi har for eksempel fått en lovsangsbølge som ikke ser ut til å være særlig opptatt av denne siden av troslivet.
STEINHJERTER ELLER KJØDHJERTER? - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Men det alvorligste er dette: Steinhjerter er døde hjerter. Uten gudskontakt. Og uten åndelig liv. Steinhjerter forteller om åndelig død. Og om fortapte mennesker.
Et kjødhjerte er et mykt hjerte. Ydmykt, påvirkelig og mottakelig for Guds levende Ord.
Den gode hyrde-1 - PDF
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind 12"
Lige så sandt som det er, at det er i dig og ikke i Kristi soningsværk, fejlen ligger, lige så falskt et det til gengæld, at du derfor må se på dig selv og herse med dig selv for ad den vej at råde bod på det, som et galt. Det er netop, fordi hele din opmærksomhed er rettet mod dig selv, at det står så ilde til, som det gør. Du må lære, at så håbløst fortabte var vi, at Gud så sig nødsaget til at ordne det hele uden om os, i en anden person, i Kristus - ...
Tøndermøde 2016
Lørdag den 10 september Søndag den 11 september Mandag den 12 september
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Luk 18,31-46
Kol 2,14
Jesu omsorg
Frelse i Jesu blod
Bliv seende
Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang1 Tim 4,1-16
Frafaldstid
1 Pet 1,13-25
Vore afguder
Sandheden
nr7
Peter Olsen -2 22 Kong 17,1-9

Den hellige Gud
Tomhedens fare
r
Våg og bed

Immanuel Fuglsang
Immanuel Fuglsang 2 Mos 12,21-30
Lammets blod
Hbr 9,1-11
Det er gjort
Se på Jesus!
Oddvar Dahl
Oddvar Dahl Matt 25,31
Dagen kommer
Herlighedstronen
Åb 15,3
Lammets sang
Tønder-8
Oddvar Dahl-3-3
Joh 8,30-38

FRIKØBT
Kristus vort liv
Egon Jensen
Egon JensenMatt 12,32-41
Gud er hellig
Renset i blodet
Sov ikke på nåden
Våg og bed
Peter Olsen-1
Peter Olsen
Dan 7,9 /Joh 10
Hbr 9,28
Syndens følger
Det er fuldbragt
Vær rede
Videoerne er optaget af Peder Hovgaard  - og liger på YouTube, som der er linket til.

Møderne blev holdt i Menighedshuset, Dragonvej 14, Tønder.Nyt Liv 2016-2 Fra Nyt Livs blad 2016 nr.2 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladetEksempler fra bladet:

Herlighedsteologiens udfordring (Del 3) Af Mikkel Vigilius
Om hvordan Torben Søndergaard trods al ydre herlighed og tegn og undere leder mennesker væk fra Jesus.
Sande ord
De falske forkyndere ville ikke være så farlige, hvis de kun talte løgn. Da ville alle i den kristne menighed kunne gennemskue dem. Det forførende består i, at de siger meget, som er sandt og rammende.

Vejledning på bogmarkedet - Af Henrik Gren Hansen
Om bogen "Pris Herren" og de usunde tendenser i den nye lovsangstradition. Om hvordan Bibelen vejleder os til at synge til Guds ære.
Det er nedtrykkende at se, hvordan lovsangene i vores tid bliver mere og mere livlige og mere og mere uden liv. Det er skræmmende at være vidne til, hvordan mange menigheder nu verden over desperat forsøger at genvinde den tabte styrke og glæde i den bibelske lovsang ved musikkens og kropsappellens kræfter.

Bliv - og bær frugt - Af Peder Mikkelsen
JNår du mislykkes, falder og fejler og mangler frugt i dit liv, så afsløres det, hvad det er, du tror på. Det afsløres ved, hvor du søger hen med din nød. Søger du ind på forbedringens vej, så tror du jo på dig selv. Søger du til Jesus og nåden, så er det jo det, du bygger på.


Amos vækkerrøsten fra Tekoa - PDF -
Dag Risdal - "Levende forkyndelse eller tomme ord?"
Er Amazjas ord til Amos ikke netop aktuelle for vores tids kirkeledere og organisationsbestyrelser? Man vil have fred og "tolerance" for landets og folkets, kirkens og organisationens skyld. Forkyndere, der har et ransagende budskab og som sætter skel, vil man have sig frabedt. De er i gang med en sammensværgelse. "Du med dine syner", skulle Amos høre. I dag siger man: "Du med dit syn".

2016  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening
har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 2 bøger.
Nyt Liv nr.2-2016

118 sider / 80 kr
Hans Erik Nissen:
Livets Sejrskrans

“At stå foran Jesus med sin synd opleves som en dom. Foran Jesus bliver synden syndig som aldrig før, men gå ikke! Bliv! Du står netop dér, hvor du skal høre det mest velsignede af alt: ‘Du skal ikke fordømmes.‘ Det er sagt af ham, der blev det i dit sted.“ (citat fra bogen)
Nyt Liv nr.2-2016

342 sider / 250 kr
Martin Luther:
Jesu afskedstale bd.2

Bind 2 er nu kommet  af den af Luthers bøger, som han selv satte højest. Og man forstår hvorfor: Det er velsignede og vigtige ord af Jesus, som han lægger sine disciple på sinde ved afskedens time i Joh 14-16 (her i bd.2 gennemgås kap.15-16)

Læs et lille uddrag af bogen i Nyt Liv nr.2 2016 s.47-51 - eller her
NB: Bøgerne udsendes med Bibelskolens Elevforening fra d. 20. august. De kan købes ved kontakt til
Nyt Livs Forlag fra d. 25. august.
Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller
via Bethesdas Boghandel. 
Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91
E-mail: svag@info.dkRettferdiggjørelsen PDF-fil
Odd Eivind Stensland- "Bibelsk Tro nr.4 2004"
Rettferdiggjørelsen betyr at Gud dømmer oss som om vi var Kristus, fordi han i sin tid dømte Kristus som om han var oss. Den som er rettferdiggjort, står for Gud i Guds omdømme som Kristus står for Gud" (Øivind Andersen).
Stillhetens rom - PDF
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr 1 2005
Så vanskelig det er! Ikke å gjøre det i bokstavelig forstand, men å holde alle uvedkommende tanker ute. Det er en stor hjelp å be med Bibelens ord. Gjør dine kjæreste bibelsteder til bønn, og du vil erfare at nye steder legges til.
Hvad er Guds vilje med dit liv?
Eivind Gjerde m.fl. - hæftet "Jesus fandt mig"
Hvis du søger i dine følelser efter vished om din frelse, vil du altid blive skuffet. Søger du store oplevelser som grundlag for din tro, da vil du snart miste modet. Nej, du må hele tiden se på, hvad Gud har sagt i sit hellige Ord, i Bibelen. Der står der, at ”den der har Sønnen, har livet” (1 Johs 5,12).

Guds folk på vandring - PDF -
Fredrik Wisløff - "I evangeliets tjeneste"
Grundlaget for kristenstanden er ikke min beslutning om at ville blive en kristen, hvor nødvendig den end er, og det er heller ikke min mere eller mindre vellykkede gennemførelse af en sådan beslutning. Hvem kan overhovedet gennemføre en sådan beslutning? Nej, det eneste grundlag for kristenstanden er Jesu forsoning. Elsket af Gud for Jesu Kristi skyld, han som døde for os og stod op fra de døde for os. Sådan er en kristen stillet.

Herrens dag, den endelige og avgjørende - Joel 3 - PDF -
Af Dag Risdal - Bibelsk Tro nr3/1997
Budskapet i vers 5 viser at de personer som i "de siste dager" påkaller Herrens navn, er en frukt av Åndens utgytelse gjennom forkynnelsen av lov og evangelium. Det er nettopp det som skjer når et menneske blir gjenfødt, omvendt og frelst. Løftet i vers 5 viser at midt i vreden er det vern. Herren er en tilflukt i vreden (Hos 11,9).
Jesus beder for Guds folk  - PDF-fil
Af Carl Fr. Wisløff - "Sådan er Jesus"
Om vi fik en ydre enhed i stand mellem alle, som kaldes kristne, således at alle eksisterende kirkesamfund blev sluttet sammen i en stor fælles kirkeorganisation, så ville dette ikke være den enhed, Jesus har i tankerne her. For det ville ikke være en enhed i lighed med Faderens enhed med Sønnen. Det ville bare være en menneskelig organisation, bragt i stand ved flinke folks handlinger og kompromis`er.
De fire F-ene 
Af Johnn Hardang - P7 Kristen Riksradio
Pinsens oppdrag er at evangeliet må forkynnes for alle mennesker på deres egen dialekt. Så de forstår det. Og så de kan ta imot det. Det var dette som skjedde i Jerusalem. Og det er dette som har skjedd i de to tusen årene som siden har gått. Men skal vi fortsatt lykkes, trenger vi mer enn menneskeord og menneskekraft. Vi trenger å få høre evangeliet om Jesus, forkynt i Den Hellige Ånds lys og kraft!
Hebr 4,14 - Andagt
Øivind Andersen - "Ved Kilden"
Ypperstepræst betyder, at han repræsenterer os over for Gud. Det, han gælder for hos Gud, gælder vi for i Guds øjne. Denne ypperstepræst har frembåret sonofferet for vore synder og er gået ind i helligdommen med sit eget blod. Der har han vundet en evig forløsning.
Gleden i Herren er vår styrke - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Vejledning til fred"
Vi skal nå se på de to hovedsynder Paulus nevner først: utukt og gjerrighet. Den ene er grov og vederstyggelig, men ingen vil erkjenne hva den andre er! Den ene kan man bittert beklage, men man hører sjelden noen beklage seg over den andre. Den får ofte et annet navn, og man unnskylder den: jeg må jo forsørge meg og mine, og det er ikke gjerrighet.

Troens lydighed - PDF -
Af O. Hallesby - "Troens lydighed 1934"
Saa kommer Gud og forstyrrer det hele. Til sin Forfærdelse faar dette religiøse Menneske at se, at Gud er noget andet end Religion. Det ser nu, at det med al sin Religiøsitet endnu ikke har forhandlet med Gud, men kun med sig selv. Nu først opdager det, at Gud ikke vil have dets Religion, men dets Hjerte, dets Vilje. Men det har dette Menneske jo hidtil aldrig tænkt paa at give Vorherre
Omvendelsen til Kristus - PDF -
Af Aksel Valen-Sendstad- "fra Farvel til religionen"
Når Jesus altså kalder omvendelsen og troens nye liv for en ny fødsel og en fødsel ovenfra, af Gud, vil han understrege, at det at blive og være en kristen er noget fundamentalt anderledes og nyt i forhold til, hvad vor natur og religiøsitet tidligere har erfaret og bygget på. Det drejer sig om sandhed i modsætning til løgn, lys over for mørke, liv over for død.
Må jeg bekende min synd for mennesker? - PDF -
Af Gudmund Vinskei - "Virkelig fri"
Syndernes forladelse bygger ikke på din bekendelse - hverken for Gud eller mennesker. Men der er mennesker, der kører fast i, at de igen og igen må bekende for Gud og mennesker. De tror, at kun bekendt synd er tilgivet synd. 
I Kristus - PDF -
Af Ludvig Hope - "Hjelp til Fred"
Heller ikke en kristen som engang fant ham, kan bli ferdig med dette spørsmål. Det er som en revisjon vi atter og atter må ha på vårt livs regnskapsbok, som en kjølhaling på vårt livs skute for å holde bunnen ren.
Evangeliet forkyndes for fattige   - PDF -
Øivind Andersen - "I sjælesorg hos Jesus"
Jesus selv er svaret. Dette vil Jesus, at vi skal indse og tage imod. Først da er han det, han er kommet til verden for. Men vi tager ikke imod det, før vi indser sandheden om os selv. Evangeliet forkyndes ikke for andre end fattige. Kun de, der indser deres fattigdom, tager imod det.
Evnen til at bedømme ånder 
Af Immanuel Fuglsang, Herning
Og det er meget vigtigt at lægge mærke til vers 7 i samme kapitel, hvor der står: ”Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn”. Dette understreger tydeligt, at den enkeltes tjeneste skal være til gavn for de andre – og dermed for sammenholdet i den kristne forsamling.


Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius
Den kristne tro - (19) v.Mikkel Vigilius

Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.