skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Velkommen til Shafan

Shafan, som jvf. 2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija, ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.


ANDAGT
Bibelvers

Han husker på sin pagt for evigt
Sl 111,5

Det er kun mig, som glemmer og er utro. Herren er den samme. Hans pagt står fast, selv om synderen vender ham ryggen.

Kære Gud, du tænker på din Søns død og lidelse, på hans forsoningsværk. Derfor forbarmer du dig over alle. Da han bøjede sit hoved ved døden på korset, da lovede du nåde over nåde og et evigt liv til hver synder, som kommer til dig. Og du glemmer ikke din pagt.

Ingen vender sig forgæves til dit faderhjerte. Du husker blodet og tilgiver overtrædelserne. Tag da også mig ind i din fredspagt, så jeg kan møde dig i de evige boliger.

Marius Giverholt - "Se på Jesus"
Luthersk Missions
Bibelskoles Elevforenings Forlag  2015


Artikler som
e-bøger.
(På Ipad iBooks,
 i Windows f.eks EPUBReader)

Shafan 2012
Artikler 2012
(opdateret)
Shafan 2013
Artikler 2014

Shafan 2014
Artikler 2014

Frits Larsen arkiv
e-pub 

Begynt er ikke endt - PDF
Af Hans Erik Nissen - Bibelsk Tro nr.4/2006
Du verken kan eller skal bevare deg selv. Jesus er din sjels hyrde og tilsynsmann. Den som kommer til ham i sin hjelpeløshet viser han ikke bort. Det er han som skal bevare skatten inntil hin dag, og det er ikke noe han heller vil. Hin dag er den dag hvor du skal synge: Det var din mektige styrke alene som oss fikk reddet og nådde sitt mål.
Bibelsk Tro Endetidens tegn
Av Osvald J.Smith -  Bibelsk Tro nr.4/2016
Hva ligger foran oss? Hvor bærer det hen? Hvor nær er vi denne avslutningens tidsalder? Står vi over for fred eller krig, velstand eller motgang? Hva blir neste akt i dette dramaet?
.....
Er det noe som tyder på at den tiden er nær? Det tror jeg det er. Guds ord beskriver minst sytten spesielle tegn som bærer bud om at endetiden er nær.


Et blik på tidens tegn - PDF
C.O.Rosenius - "Samlede Skrifter bind 11"
Vi har ikke lov til at tænke mildere, end vor barmhjertige herre og frelser har talt. Vi har ikke frihed til at skabe os en kristendom efter vort eget tykke. Jeg bliver ikke salig, fordi jeg forsikrer mig selv om syndernes forladelse. jeg må have Guds vidnesbyrd og vandre på Guds vej.

Guds folk på vandring - PDF -
Fredrik Wisløff - "I evangeliets tjeneste"
Grundlaget for kristenstanden er ikke min beslutning om at ville blive en kristen, hvor nødvendig den end er, og det er heller ikke min mere eller mindre vellykkede gennemførelse af en sådan beslutning. Hvem kan overhovedet gennemføre en sådan beslutning? Nej, det eneste grundlag for kristenstanden er Jesu forsoning. Elsket af Gud for Jesu Kristi skyld, han som døde for os og stod op fra de døde for os. Sådan er en kristen stillet.

Herrens dag, den endelige og avgjørende - Joel 3 - PDF -
Af Dag Risdal - Bibelsk Tro nr3/1997
Budskapet i vers 5 viser at de personer som i "de siste dager" påkaller Herrens navn, er en frukt av Åndens utgytelse gjennom forkynnelsen av lov og evangelium. Det er nettopp det som skjer når et menneske blir gjenfødt, omvendt og frelst. Løftet i vers 5 viser at midt i vreden er det vern. Herren er en tilflukt i vreden (Hos 11,9).
NÅ KOMMER SNART GUD - Andagt -
Af Johnn R.Hardang -  PeSju , Norge
Du kjenner deg kanskje både kraftesløs og motløs. Du er i ferd med å gi opp. Hør: Den som venter på Herren, får ny kraft. Som dine dager er, skal styrken være. Når du ikke selv orker å gå, bærer Gud både deg og byrdene dine på sine sterke skuldrer. Mist ikke motet!
I håpets lys - PDF -
Af Erik Høiby  - Bibelsk Tro nr.2/2006
.... Jo, det er åpenbart at faren for å gå ut over det som er skrevet, er spesiellt nærliggende når det gjelder framstillingen av døden, vår framtid og de siste ting. Det viser svermeriet til alle tider. Men just derfor er det så viktig at vi arbeider med å trenge inn i Ordets tale om det som vedrører vår framtid, for vranglæren bekjempes ikke med fortielse, men med forkynnelse av den sunne lære. Dessuten er vi også forpliktet på å forkynne hele Guds råd.
Jesus beder for Guds folk  - PDF-fil
Af Carl Fr. Wisløff - "Sådan er Jesus"
Om vi fik en ydre enhed i stand mellem alle, som kaldes kristne, således at alle eksisterende kirkesamfund blev sluttet sammen i en stor fælles kirkeorganisation, så ville dette ikke være den enhed, Jesus har i tankerne her. For det ville ikke være en enhed i lighed med Faderens enhed med Sønnen. Det ville bare være en menneskelig organisation, bragt i stand ved flinke folks handlinger og kompromis`er.
De fire F-ene 
Af Johnn Hardang - P7 Kristen Riksradio
Pinsens oppdrag er at evangeliet må forkynnes for alle mennesker på deres egen dialekt. Så de forstår det. Og så de kan ta imot det. Det var dette som skjedde i Jerusalem. Og det er dette som har skjedd i de to tusen årene som siden har gått. Men skal vi fortsatt lykkes, trenger vi mer enn menneskeord og menneskekraft. Vi trenger å få høre evangeliet om Jesus, forkynt i Den Hellige Ånds lys og kraft!
Hebr 4,14 - Andagt
Øivind Andersen - "Ved Kilden"
Ypperstepræst betyder, at han repræsenterer os over for Gud. Det, han gælder for hos Gud, gælder vi for i Guds øjne. Denne ypperstepræst har frembåret sonofferet for vore synder og er gået ind i helligdommen med sit eget blod. Der har han vundet en evig forløsning.
Gleden i Herren er vår styrke - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Vejledning til fred"
Vi skal nå se på de to hovedsynder Paulus nevner først: utukt og gjerrighet. Den ene er grov og vederstyggelig, men ingen vil erkjenne hva den andre er! Den ene kan man bittert beklage, men man hører sjelden noen beklage seg over den andre. Den får ofte et annet navn, og man unnskylder den: jeg må jo forsørge meg og mine, og det er ikke gjerrighet.

Troens lydighed - PDF -
Af O. Hallesby - "Troens lydighed 1934"
Saa kommer Gud og forstyrrer det hele. Til sin Forfærdelse faar dette religiøse Menneske at se, at Gud er noget andet end Religion. Det ser nu, at det med al sin Religiøsitet endnu ikke har forhandlet med Gud, men kun med sig selv. Nu først opdager det, at Gud ikke vil have dets Religion, men dets Hjerte, dets Vilje. Men det har dette Menneske jo hidtil aldrig tænkt paa at give Vorherre
Nyt Liv 2016-1 Fra Nyt Livs blad 2016 nr.1 - PDF format        -      Enkelte artikler fra bladetEksempler fra bladet:

Jesus – den første og den sidste  - Af Hans Erik Nissen

Hjertets svar i mødet med min Frelser og Forsoner er frelsesjubel. Den er født af Kristus-fylde, og det er nåde over nåde. Du må sige med Paulus: Nu har jeg fuldt op! Jeg har overflod! Jeg mangler intet!

Med håb imod håb - Af Frank Jacobsen
Det er vigtigt for troen, at øjnene ser virkeligheden – for ellers bliver troen ikke fast på Ordet, men luftige og uhåndgribelige drømme, som intet tåler, fordi den intet virkeligt tror.

Jagten på det sande discipelliv - Af Mikkel Vigilius
Sådan kom jeg til tro XV

Jesus døde ikke, for at vi skulle blive bedre, men for at frelse os fra os selv, for at frelse os fortabte.  ......
Vi skal ikke engang kæmpe for at tro. Vi må bare se sandheden om vor egen fortabte tilstand i øjnene. Så kommer behovet for Jesus helt af sig selv. Med desperat styrke. Det er troen. Og så må vi sige: Tak Jesus!”


Omvendelsen til Kristus - PDF -
Af Aksel Valen-Sendstad- "fra Farvel til religionen"
Når Jesus altså kalder omvendelsen og troens nye liv for en ny fødsel og en fødsel ovenfra, af Gud, vil han understrege, at det at blive og være en kristen er noget fundamentalt anderledes og nyt i forhold til, hvad vor natur og religiøsitet tidligere har erfaret og bygget på. Det drejer sig om sandhed i modsætning til løgn, lys over for mørke, liv over for død.

Skriftens klarhet PDF-fil
Odd Eivind Stensland- "Bibelsk Tro nr.4 2007"
”Skriften kan ikke feile. – Jeg tror tillitsfullt at ingen av dens forfattere tok feil. – for det er sikkert at Skriften lyver ikke. – Skriften overensstemmer alle steder med seg selv. – det er umulig at Skriften skulle motsi seg selv, det bare synes slik for de uvettige og halsstarrige hyklere. – Hele Skriften er tilskrevet Den Hellige Ånd” (Luther).
Påsketekster
Flere
Det er så mange Jesu “venner” og “disipler” som ikke venter på en “oppstandelseskristendom” i sitt liv. De er like redde for den som disiplene var det den gangen. -----
Jesus måtte dø
Af Gudmund Vinskei - Bibelsk Tro nr2/2009
Jesus måtte dø. Som stedfortreder måtte Jesus dø. Han som er liv og lys. Han som er Guds egen sønn, måtte smake døden i vårt sted.
Under oljetrærnes skygger
Av Søren Dahl - Bibelsk Tro nr2/2016
Der inne under oljetrærnes skygger kom angsten veltende inn over vår Frelser. Fra dypet av hans sjel utbrøt han: ”Min sjel er bedrøvet inntil døden!” (Mat 26, 38).
Fodvaskningen
Odd Eivind Stensland - "I lys af Ordet"
Det er bare urenhet som vandringen fører med seg som stadig må renses. Samtidig eier du en annen renhet som er fullkommen. Hva betyr dette?
Profetier om påsken - PDF
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro nr 2/2007
Men der på veien fikk de en mektig innføring i det profetiske ord. lkke minst fikk de se de siste dagenes begivenheter i et nytt lys. ... En forunderlig bibeltime langs en landevei. Virkningen uteble ikke. Hjertene deres begynte å brenne. Ordets lys og varme berørte dem på en mektig måte.

Påskenøglerne 
Af Asbjørn Aavik - "Efter påskemorgen"
Timen er kommet. Der rasles med himmelnøgler. Sejrsnøgler. En »nådenøgle« - noget uforskyldt og ufortjent skal lukke mig videre frem til Paradis - til »Abrahams skød«, som Jesus selv sagde, da han var i verden.

I Getsemane  - PDF-fil
Af Carl Fr. Wisløff - "Ordet om Korset"
Å, vi som mærker den søvndyssende indflydelse fra vor gudløse tids atmosfære snige sig ind over os troens folk - lad os ikke falde tilbage på vore egne ressourcer. De slår ikke til. Lad os heller ikke regne med, at andre kristne kan være stærke nok til at bære os gennem verden. Men se hen til Jesus!
Må jeg bekende min synd for mennesker? - PDF -
Af Gudmund Vinskei - "Virkelig fri"
Syndernes forladelse bygger ikke på din bekendelse - hverken for Gud eller mennesker. Men der er mennesker, der kører fast i, at de igen og igen må bekende for Gud og mennesker. De tror, at kun bekendt synd er tilgivet synd. 
I Kristus - PDF -
Af Ludvig Hope - "Hjelp til Fred"
Heller ikke en kristen som engang fant ham, kan bli ferdig med dette spørsmål. Det er som en revisjon vi atter og atter må ha på vårt livs regnskapsbok, som en kjølhaling på vårt livs skute for å holde bunnen ren.
Evangeliet forkyndes for fattige   - PDF -
Øivind Andersen - "I sjælesorg hos Jesus"
Jesus selv er svaret. Dette vil Jesus, at vi skal indse og tage imod. Først da er han det, han er kommet til verden for. Men vi tager ikke imod det, før vi indser sandheden om os selv. Evangeliet forkyndes ikke for andre end fattige. Kun de, der indser deres fattigdom, tager imod det.
Hvem har brug for en frelser? - Juleandagt - 
Af Immanuel Fuglsang, Herning
Det er nemlig sådan med os mennesker, at det faktisk ikke automatisk står godt til med os, når det gælder om at være i det rette forhold til Gud. Det er jo netop derfor, vi har brug for en frelser - eller en redder.

Evnen til at bedømme ånder 
Af Immanuel Fuglsang, Herning
Og det er meget vigtigt at lægge mærke til vers 7 i samme kapitel, hvor der står: ”Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn”. Dette understreger tydeligt, at den enkeltes tjeneste skal være til gavn for de andre – og dermed for sammenholdet i den kristne forsamling.

Kom som du er - PDF -
Af C.O.Rosenius - "Vejledning til fred"
Jeg så til slutt at jeg hadde søkt etter lyset i mitt eget hjerte. lstedenfor å høre hva Gud sa i evangeliet, søkte jeg etter følelser og vitnesbyrd i mitt indre. Derfor hadde jeg bare fred så lenge som jeg følte det godt.

2015  - Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening har i samarbejde med Nyt Liv udgivet 3 bøger.
Nyt Liv nr.3-2015

69 sider / 25 kr
Karl K. Riis: Guds barn jeg er
Karl K. Riis er tidligere bibelskolelærer på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. I denne lille bog videregiver han i sit klare og ligefremme sprog en afgørende, sjælesørgerisk hjælp for den, der ikke ved, om det nu også gælder mig: Kan jeg – sådan som jeg er – synge med på de ord: Guds barn jeg er?
Nyt Liv nr.3-2015

69 sider / 50 kr
Marius Giverholt: Se på Jesus
I denne bog får du 31 små stykker til morgen og aften med et enkelt bibelvers, efterfulgt af en kort og enkel tilegnelse af bibelverset – nogle gange formuleret som bøn. Der er evangelisk trøst og kraft i de små stykker, og ikke mindst rettes blikket mod, at “vort borgerskab er i Himlen“ – hos Jesus.
Nyt Liv nr.3-2015

278 sider / 250 kr.
Martin Luther: Jesu afskedstale

I Johannesevangeliet kap. 14-16 kan vi læse “Jesu afskedstale“ til sine disciple. Luther havde et helt særligt forhold til netop disse ord i Skriften, og det mærkes tydeligt på de prædikener, han holdt. Luther går med bibeludlæggerens grundighed i dybden med de enkelte ord, suger al den evangeliske kraft til sig, og forkynder om Jesus i et sprog for almindelige mennesker. 

Bogen er nyoversat og kommer i to bind. Del 1 udlægger kapitel 14.

Nyt Livs Forlag

Adresse: Postboks 57
9330 Dronninglund
Telefon nr.: 23 41 55 91
E-mail: svag@info.dk

Bøger fra Nyt Livs Forlag kan købes på Nyt Livs lejre, ved henvendelse til forlaget eller via Bethesdas Boghandel.  nytliv.dk
Uddrag fra bøgerne på NYT Livs hjemmeside: Guds barn jeg er - Jesu afskedstale - Se på Jesus

Når Herrens Ånd viger - PDF -
Af Asbjørn Aavik - "Vraget sølv"
Det sidste, Skriften siger os om kong Saul og dommeren Samson, er dette: - Herrens Ånd veg fra dem.
De fortsatte med at leve, men ...
Du og jeg kan fortsætte i menigheden. Jeg kan fortsætte med at prædike, rejse som missionær og forkynder. Men det hele er sorte og døde kul på en gammel ovnrist. Engang var det glødende kul, som en engel havde hentet fra Himmelens alter.

Sand åndelig fornyelse - PDF -
Af Niels Ove Vigilius - "Hvad er vort budskab?"
Må Gud midt i vor tids menneskecentrerede og selvforgudende 'åndelighed' og alle vore febrilske fornyelsesbestræbelser forny os i troens erfaring af sand åndelig fornyelse som Helligåndens suveræne værk.
Omvendelse og tro - PDF -
Af Jan Bygstad - "Menigheden i bibelsk perspektiv"
Hvor forkyndelsen ødelægges, omformes til noget andet end det, Herren har bestemt den til at være, eller udarter sig til vranglære, der mister også Guds folk hele dets eksistensberettigelse. Dette kald betyder, at den kristne menighed er sat til at være Guds mund i verden.

Derfor står verden    PDF-fil
Mikkel Vigilius - "Ved evangeliets kraft"
"... Gud har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse" ( 2 Pet 3,9).
Derfor står verden! Fordi Gud vil, at flere mennesker skal gå over fra døden til livet. Derfor holder han himlens port åben - endnu. Men ingen ved hvor længe! Når Jesus kommer til verden anden gang, kommer han ikke for at bringe frelse, men for at bringe dom.
 Den kristne forkyndelse - PDF -
Af Niels Ove Vigilius - "Vejen mellem afvejene"
Den kilde, den kristne forkyndelse skal øse hele sit indhold fra, er ikke noget menneskes hjerte, men alene Guds. Og hvad der bor i Guds hjerte, det ved vi alene fra Hans eget åbenbaringsord til os i Den hellige Skrift. Det er den kilde - og ingen anden - den kristne forkyndelse skal øse hele sit indhold fra. Det er den norm, som alene afgør, hvad kristen forkyndelse er.
 Den Kristne Tro - VIDEO-serie
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv
Den Kristne Tro - (1)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro - (2)
Den kristne tro-1
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro (3)
Den Kristne Tro - (4)
Den kristne tro 4
Den Kristne Tro - (5)
Den Kristne Tro 5
Den Kristne Tro - (6)
Den Kristne Tro 6
Den Kristne Tro - (7)
Den Kristne Tro 7
Den kristne tro  - (8)
Den kristne tro -8
Den kristne tro  - (9)
Den kristne tro -9
Den kristne tro  - (10)
Den kristne tro -10
Den kristne tro  - (11)
Den kristne tro -11
Den kristne tro  - (12)
Den kristne tro -12
Den kristne tro  - (13)
Den kristne tro -13
Den kristne tro - (14)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (15)Den kristne tro 14 Den kristne tro - (16) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (17) v.Mikkel Vigilius Den kristne tro - (18) v.Mikkel Vigilius

Pladsbyttet med noder
Af Ane Kristine Haahr, Herning
"Pladsbyttet", "Kan du undvære Jesus", "Måske" og "Guds nåde det er nok for mig"

"Jesus var uden synd. pletfri og ren. Han ser mit syndeliv og syndens mén. Så siger Han til mig: Jeg bytter plads med dig..."    Noderne alene i en PDF-fil


HYRDEKALLET - I BIBELSK OG AKTUELT PERSPEKTIV (1-4) - som PDF fil eller som - E-bog i epub format
Ap.G.20,26-32
Af Dag Risdal - 1980
Afskrift fra manuskript af Dag Risdal 1980 -  Bragt i "Fast Grunn" nr.6/1980
En hyrde må være kalt af Jesus .

Hyrdekallet - del 1
 -  Innledning - Djevelen skaper "tidsånd" og "innflytelse".
Hyrdekallet - del 2
 -  Hyrdene skal røkte hjorden - Hyrdekallet i en uklar åndssituasion - Hjorden må lytte etter røsten av den gode hyrde.
Hyrdekallet - del 3
 -  Troskap mot Skriften og bekjennelsen - Den lutherske arv - Forkynnelsen - Sjelesorg-hyrdeomsog - . 
Hyrdekallet - del 4  -  Veiledning i valg av litteratur. - Hyrdeansvar i kristen sang og musikk.