Shafan

Velkommen til Shafan  

Shafan, som jvf.
2. Kong.22,10 læste lovbogen op for kong Josija,
ønsker at pege på de gamle stier.
Med denne hjemmeside ønsker jeg udfra artikler, udpluk fra bøger og div. indlæg at bringe budskabet om Guds Hellighed - Guds Lov - og frelsen i Jesus Kristus - evangeliet - frem af den tåge, der indhylder en stor del af det kristne Danmark.
 - Siderne bygger på et evangelisk/luthersk bekendelsesgrundlag.
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16
1 Gør døren høj, gør porten vid!
Den ærens konge kommer hid;
han hersker over alle land
og er al verdens frelsermand.

2 Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed;
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.

3 Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får;
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.

4 O, salig er den stad for vist,
hvis konge er den Herre Krist;
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.
5 Han er den rette glædessol,
som lyser fra Guds nådestol;
ved ham, Guds Søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå.

6 Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

7 Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!Den danske Salmebog nr.84

Georg Weissel (1642). N.J. Holm 1829.


ANDAGT
Bibelvers

Luk 17,20-21
Guds rige

»Guds rige kommer ikke sådan, at man udvortes kan iagttage det. Ej heller vil man kunne sige: Se her! eller: Se, dér er det! thi se, Guds rige er inden i jer.« 

Det er Jesus, der siger dette om Guds rige, og hvem skal vi tro i dette spørgsmål om ikke ham.
Når mennesker spørger, hvor Guds rige er, bliver der ofte henvist til kirkesamfund og kristelige organisationer. Men ingen af dem er Guds rige. Man kan vel sige, at de er arbejdsredskaber for kristne, som Gud bruger til at fremme sit rige gennem, men de er ikke selve riget.
Guds rige kan ikke opfattes af det naturlige menneske. Man kan ikke se det med sine øjne. Det kan ikke lokaliseres geografisk. »Guds rige er inden i jer,« siger Jesus. Men virkningen af det mærkes blandt mennesker.
Guds rige er et nyt liv født fra Himmelen i de troendes hjerter. Det Jerusalem, som er oventil, er vor moder, siger Guds ord til dem, der tror. De, der har fået Guds rige inden i sig, er blevet nye mennesker. De er ikke længere af verden, selv om de nok er i verden. Jesus sagde: »Mit rige er ikke af denne verden.« Og de, der har fået dette rige født ind i deres hjerte, er løst fra verden.
Verden kan ikke kristnes. Den ligger i det onde og må gå til grunde. Men menneskene kan frelses og få del i Guds rige. Når Jesus kommer igen, kommer Guds rige i synlig skikkelse i fuldkommenhed og herlighed, men kun de, der først har fået det ind i deres hjerter, kan komme ind i dette rige. Alle andre er udenfor.
Er du et genfødt menneske? Har du modtaget Guds rige?

ØIVIND ANDERSEN   VED KILDEN (6/12)
DANSK LUTHERSK FORLAG 1978

Julebogen-1
Juleindlæg 2007-10
Julebogen-2
Juleindlæg 2014-16
Julebogen-3
Juleindlæg 2014-16
Julekalender 2023-1

Julekalender 2023-2

Velsignelsen i Kristus - Efeserbrevet(V)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/3
Av og til spør vi bekymret hvordan det skal gå med Guds rike. De nedbrytende kreftene er så sterke, forførelsene så mange og troens mot så lite. Vil Gud bli den store taperen? Ordet i dag fra Efeserbrevet skal minne oss om at Gud ikke har mistet oversikten. Han styrer alle ting ved sin nådes makt til sitt endelige mål. Hva Gud har bestemt, skal han fullføre.

Hva er fornyelse?
Jan Bygstad - ORIENTERINGSPUNKTER i en forvirret tid
Det moderne kan i denne sammenheng bli direkte nedbrytende. Fornyelse består ikke i og kornmer ikke av «å ?nne på noe nytt», men består i en ny besinnelse på hva som er oss overgirt i de hellige skrifter, i hva som er oss overgirt fra apostler og profeter.
Drømme i mængde er tomhed, Præd 5,6
Af Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt (andagt 15.nov)
Derfor kalder Herren dig til at tjene ham i dag. Drøm dig ikke ind i en ukendt fremtid. Drøm dig heller ikke et andet sted hen. Tjen Herren der, hvor du er.
Forløsningen i Kristus - Efeserbrevet(IV)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/2
I sin forløsergjerning viste Kristus den største svakhet og den mest triumferende makt. Svakheten ser vi i at han føres som en forbryter til retterstedet og henges på korset, forbannelsens tre. Men også i hans fornedrelse ser vi hans makt. Han satte sitt liv til for oss. Ingen kunne ta livet av Jesus. Han gav det selv (Joh 10,18).

Velsignelsen i Kristus - Efeserbrevet(III)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1995/1
I barnekåret opplever et Guds barn at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. En er trygg fordi at all velsignelse og alle frelsesgodene hører Guds barn til. Det gir frimodighet til å tale ut om alle ting og be om alle ting i Jesu navn.

Overvunden fristelse
Winrich Scheffbuch - Wer Jesus hat, hat das Leben
Jesus diskuterede aldrig, om der var en djævel. Han trak masken bort fra hans ansigt. Jesu eneste våben i denne kamp var Guds ord, Bibelen.

Svigtet af Gud
C.O.Rosenius - Samlede Skrifter bind XI
Troen holder sig til, hvad Gud har sagt. Er end følelsens vished den lifligste, så er dog troens vished den tryggeste. Dine følelser kan svinge, ja helt forsvinde, men hvad du ejer, nedlagt i Guds løfte, har du altid i behold.
Velsignelsen i Kristus - Efeserbrevet(II)
Kjell Dahlene - Bibelsk Tro 1994/6
Både utvelgelsen og den tilregna stillingen som den innebærer, har et Guds barn i Jesus. I ham forteller om alt. Han er årsaken til dette herlige ?elsesgode. Det var hans stilling vi har fått del i.

«Se til at ingen fører dere vill!»
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.4 1994
Det er som vi ser Rom 1,18 flg. går bokstavelig i oppfyllelse. Flere og ?ere roser seg av sin skam og sitt perverse liv. Det gjelder umoral, samboerforhold, homofile og lesbiske forhold. Fedre og mødre forlater med et smil sitt ansvar i den falske strøm om noe stort - utenfor heim og ekteskap.

La Kristi ord bo rikelig i dere! Kol 3:16. Erkjenner at nettopp dette at Kristi ord bor rikelig i og blant oss er selve «universalmidlet» mot alt åndelig ondt, både hos den enkelte kristne, og hos menighetene. Ja, for hele Kristi menighet på jord.

En Guds flygtning
Asbjørn Aavik - IKKE GLEMT AF GUD
Herren selv kom jo vandrende ind mellem Kains grøntsagsrækker. Lige ind til dette barns nøgne fødder kom han. Å, om så dette barn med slangegiften i sig havde kastet sig i støvet og råbt: - Herre, det var ikke Abel, min bror, som var ond.

Mørkets skatte
Hans Erik Nissen - ét er nødvendigt
I mørket kan du ikke se nogen vej frem. Men det kan Herren. Du kan ikke forstå hans hensigt med prøvelsen, men han ved altid, hvad han gør. Gud kender dig til bunds.
Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - IX
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.3 1994
Av og til kan vi bli så opptatt av mange ytre ting, at selve hovedsaken blir borte for oss. Ordet vil her rette vårt blikk bort fra bud og regler som en kan se ulikt på, og til å se på det vi har i Jesus, rettferdigheten fra Gud, fred med Gud, og glede i Den Hellige Ånd.

Giv os i dag vort daglige brød
Martin Luther - SÅ FAST EN BORG
Det er Jesus, der er brødet, det er Guds ord, der er brødet - og dog er det en og samme ting, et og samme brød. For Jesus er i Ordet, og Ordet er i ham. Og at tro på dette ord, det er at spise brødet.
Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet - VIII
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.1 1994
En nådegave er altså ikke en naturgave. Det er ikke noe et ugjenfødt menneske har. Nei, her taler vi om åndelige gaver, gaver som de får som har fått Den Hellige Ånd. Vi taler om gaver ut fra nåde. Bare den som er under Guds nåde har en slik utrustning.

Livets brød
Øivind Andersen - LIVETS BRØD
Alle som tror på Jesus, vil jeg minne om hva det ligger i det at Jesus kaller seg livets brød. Det må. etes hver dag! Den som tror på ham, eier ham! «Den som tror på Sønnen, har evig liv.»

Fred
Thomas Teglgaard - JOHNN
Først pinsedag fornemmer vi en slags afklaring hos dem, ikke mindst hos Peter, som pludselig forkynder evangeliet med saft og kraft, sirnpelthen fordi Helligånden nu vejleder Peter, udlægger Skriften for ham, overbeviser ham om sandheden.
Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet VII
Norvald Yri - Bibelsk Tro nr.6 1993
Guds altere blir revet ned, avgudene settes opp i stedet. Gud forherdet en del av Israel (v. 7 ?g.). Gud gav dem en sløvhets ånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører (v. 8). Ja, øynene ble formørket (v. 9).

Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg
Af Asbjørn Aavik - ÅNDENS TEMPEL
Den Hellige Ånd bedrøves ved vår ulydighet. All motstand i vårt liv bedrøver ham. Han bryter seg aldri med makt gjennom noe hinder han møter i livet vårt. Han bedrøves bare - og hindres av det. Min ulydighet blir Åndens stengsel for hans virke i meg og for hans gjernig ved meg.

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet (VI) Ingen blir frelst ved å holde seg til en hedensk religion. Ingen blir frelst ved å være seriøs i sin religiøsitet. Det er helt nødvendig å høre evangeliet om Jesus Kristus for å bli frelst.

At vi alle må være ét
Schildhelm Michelsen
Ja vejen opad kan være besværlig, da må man slippe alt, som vil hindre en på vandringen, og som kan gøre vandringen umulig – men slipper du dit eget – og har Jesus i sigte, ham som mål, da se fremad, se opad og oplev det forunderlige, at des nærmere du kommer Jesus, des nærmere kommer du også din næste, der også er på vej og har samme mål som du.

Nu har jeg sagt det,...
Martin Luther - JESU AFSKEDSTALE 1.DEL JOH 14
”Tiden er kommet, til at jeg må afsted, og dette er min sidste prædiken, for Djævelen rykker frem sammen med Judas og hans bande og vil have fat i mig og gøre med mig, som de vil. Jeg må udlevere mig til ham, og han er ond og rasende. Han vil æde mig; men hans mave skal revne ved det, for han har ingen ret over mig og kan ikke finde nogen skyld hos mig.
Ja, Herre!
Af Øivind Andersen - Ved Kilden
Men nu har Jesus fået Peter derhen, hvor han vil have ham.Nu er ydmygelsen størst, men nu bliver opgaven også størst:»Vær hyrde for mine får! « Peter er igen indsat i sit apostelkald.

Frimodighed
O. HALLESBY - TROENS LYDIGHED
Findes der vel nogen dybere lykke end den, som holder i modgangens mørke dage? Kan du tænke dig nogen større lykke her i trængselens land end det frimodige og muntre sind, som ikke kan kues af nogen nød, fordi det ser Herrens vej og Herrens nåde tværs igennem modgang, fattigdom, sygdom, sorg og død.

Korset
Gunnar Nilsson - Lov og Evangelium 9/2022
Frafall fra Herren har kanskje sin største bakgrunn i selve korset. Korset er det sentrale i kristenlivet. (...)
Å fornekte seg selv og ta sitt kors opp, det er ikke lett for kjød og blod. Vi ser det så ofte når motgang rammer, hvordan mennesker reagerer. Vi ser det i dag når man sliper bort kantene på Guds ord for at mennesker lettere skal ta imot det.
HOLD FAST VED BIBELEN
D.A.Carson - FRA OPSTANDELSEN TIL HANS GENKOMST
I en verden, hvor der er mange falske ideer - mange bedrageriske, egoistiske og gudsfjendtlige ideer - hvad skal vi der gøre for at blive orienteret mod Gud selv?
Åndelig renhed
C.O.Rosenius - SAMLEDE SKRIFTER VII
Fødderne og deres tvætning,« siger Luther, »betegner vor vandring og dens renselse.« Og da aner jeg gennem Jesu ord noget usigelig dyrebart. Det, han vil sige os, er: Det er kun jeres vandring, som er uren og stadig må renses.

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2023

Et lys for dem som sitter i mørket -
Er du motløs og trett som kristen? Gå da til din Frelser og gi ham den store julegaven, som han framfor alt vil ha! Den at du legger ditt liv på Ham og tror at Han er nok, for evig nok for deg. Da blir det jul etter Guds vilje, for du da tar imot Jesus som din Frelser.
Gunnar Nilsson

En frelser er født – Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov. Han steg ned til oss, lot seg føde som menneske og gikk inn under våre kår.
Ludvig Hope

Gud vil oppreise en profet som Moses  - Det nye testamente stadfester at Guds løfter om Messias ble oppfylt. I Joh 1,45 sier Filip til Natanael: “Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.”
Olav Hermod Kydland
Nyt Liv 23/3Nyt Livs blad 2023-nr.3 - PDF format.

Lov og evangelium - Guds nåde er forunderlig. Den er gammel. Den har sin rod og grund i Gud selv. Før verdens grundvold blev lagt, var den der, og så er den alligevel altid ny.    
Hans Erik Nissen

Vækkelseslinjen
  - På vej til møderne skete det, at det ”tog” dem så stærkt, at de måtte om bag nogle sten og kæmpe i bøn. De var fattige i sig selv, helt afhængige af himmelkræfter.
Egil Sjaastad

Ren og retfærdig -  Jeg vidste, at jeg en dag skulle frem for den hellige Gud, og da forstod jeg, at mit liv overhovedet ikke havde været, som Gud ville, det skulle være
Ove Sandvik

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2023

Syng om korset
Det er farlig å lage en følelse og en stemning. Det skjer lett når vi legger opp til spesielle lovsangskvelder.
Hans Erik Nissen

Vekkelse uten motstand Historiske vekkelser var gjerne forbundet med stor motstand. Forkynnere ble ikke sjelden anklaget for å ødelegge forsamlingene, da mange som gikk under kristennavnet kom i stor åndelig nød.
Per Bergene Holm

Lov og evangeliet i anfektelse Selve løsningen for Job lå ikke i at Herren forklarte ham alt som var gåtefullt. Nei, det var det at Herren talte til ham og tok seg av ham, som var hovedsaken.
Guttorm Raen
Nyt Livs bNyt Liv 23/2lad 2023-nr.2 - PDF format.

Nej til frihed- - Ingen kristen kan bevillige de andre frihed til at mene, hvad de synes, er rigtigt i en sag, hvor vedkommende selv ud fra Guds ord er overbevist om sandheden. -   
Hans Erik Nissen

Et evigt ord i en foranderlig verden
  -- Det ord, som samler al tro om det slagtede Lam, og som ærer ham med sine sejrssalmer, dét er Guds evige ord, sejrsordet.
Frank Jacobsen

Guds ord -  Det, der sker, når Ånden lukker Ordet op for os, forklares i sangene ofte med billeder, der har at gøre med liv, lys, varme og ild.
Henrik Gren Hansen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2023

En jubilant med de største løfter
Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.
Eivind Gjerde

Trengselen – velsignelsens kongevei - (På Shafan)
Alt i dit liv, som binder dig stærkere til Jesus, er medgang, selv om det umiddelbart kan opleves som modgang.
Hans Erik Nissen

Bønnens Ånd  - (På Shafan)
Men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk. Denne bønnetjeneste utfører Ånden fra hjertetemplets bolig.
Asbjørn Aavik
Nye bøger - Nyt Livs Forlag 2022

Jesus er Guds ord
Jesus er Guds Ord
Af Filip Hjorth Kofod
En andagts- og refleksionsbog over Salmernes Bog. Det er ikke en traditionel andagtsbog, men nærmere en nedfældelse af forfatterens personlige udbytte af sin læsning af salmerne. .
Kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.   - 239 sider / 175 kr.

Genkomst Fra opstandelsen til Hans genkomst
Af D.A. Carson
Den er først og fremmest skrevet som en kristen brors formaning og opmuntring
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
40 sider / 30 kr.

Tro,håb og kærlighed Tro, håb og kærlighed
Jakob Rahbek
Et bibelstudiehæfte over tro, håb og kærlighed i hhv. Matthæus,- Markus- og Johannesevangeliet.
Bogen kan købes hos Nyt Livs Forlag (eller modtages via medlemskab i Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening.
46 sider / 30 kr.

Den Kristne Tro - VIDEO-serie -
v/ Mikkel Vigilius - Nyt Liv

den kristne
                tro